Đuren je jedna tradicaji koja se čuva vjekovima. Dani koji se čekaju cijele godine da se naši sakupe u Gori. Pa tako u godini Gora za Đuren oživjela. Na sve strane pjesma i tupan se čuje. Brige se ostavljaju sa strane, u ovim danima se samo igra i pjeva. Prije je bilo možda ljepše, više ljudi više običaja.

Pogledajte u emisiji RTK "Svetlo Gore" kako je za Đuren bilo ove godine: