Ilegalna emigracija Kosovara u zemlje EU ponovo je aktuelna. Reportaža portala "Indeksonline" jasno govori kako Kosovari napuštaju zemlju. Bez ikakve sumnje, i ovoga puta su izabrali Srbiju, tačnije Suboticu, kao most koji ih povezuje i odvodi u Evropu. Za razliku od prošlog talasa iseljavanja, kada je put vodio preko Mađarske, stvari su se promjenile. Granični prijelaz Srbija - Rumunija i onaj sa Hrvatskom se sada koriste za ulaz u EU.

Četvrtak, 7. septembar 22:00 sati, dok je autobuska stanica u Prištini preplavljena ljudima, neki čekaju da odu ilegalno u neke od zemalja Evropske unije, a neki su tu samo iz radoznalosti da osmotre novonastalu situaciju.

Dok vozač prve linije autobusa Priština - Beograd zatvara vrata, pri polasku se čuju zvižduci i negodovanje onih ljudi koji nisu uspjeli da uđu u autobus, jer je bio prenatrpan.

Uz mnogo emocija i sa suzama u očima, starina Islam, oko 60-ak godina, gledao je u pravcu prozora autobusa kako bi pozdravio svoja dva sina koja su krenula na ilegalni put prema Njemačkoj.

"Ona dvojica su moji sinovi, odgojio sam ih i školovao. Zbog siromaštva ih sada ispraćam, a ne znam ni gdje odlaze. Njihov sam otac, a bolje da nisam", govori starina Islam, koji se jedva suzdržavao da ne zaplače gledajući u autobus koji je nestajao u daljinu.

Odlazak sa Kosova u Srbiju

Iako putovanje novinara portala "Indeksonline" nije počelo sa perona autobuske stanice u Prištini, nego ulaskom sa parkinga kompanije "Adio Tours", s ciljem da se izbjegne gužva i mladi koji planiraju ilegalnu emigraciju. Međutim, 30-toro njih se uspjelo ukrcati u autobus jer su karte obezbjedili dva dana ranije.

Prva tužna slika ovog putovanja je bilo zaustavljanje u blizini graničnog prijelaza Merdare, kada se autobus zaustavio radi kratkog odmora, ali kada su vrata otvorena jedna grupa mladih koja se nalazila u blizini je trčećim koracima htjela ući unutra. Šofer autobusa je naglo zatvorio vrata i hitro krenuo autobusom kako bi izbjegao neprilike. Slika je podsjećala na prizore ljudi koji su tokom rata pokušavali pobjeći iz ratom zahvaćenih područja.

Nakon što se stiglo do graničnog prijelaza Merdare, Policija Kosova je izvršila kontrolu svih putnika, a nekoliko njih je vraćeno zbog sumnje da navodno pokušavaju da se ilegalno domognu Mađarske.

"Sretan put, u vašim namjerama, pazite da i vi koji nastavljate putovanje ne odete na crno", rekao je policajac, smješući se i pokazujući rukom da autobus može da krene dalje.

U 7 sati autobus je stigao u Beograd. Većina Kosovara je bila zbunjena. Poslije par minuta, odlaze da kupe karte na liniji Beograd - Subotica, koja košta više od 15 eura.

Subotica "lanac" bjega ka Evropi

Poslije 14 sati putovanja na relaciji Priština - Beograd - Subotica, dolasku Kosovara najviše su se obradovali taksisti koji su bili u blizini autobuske stanice u ovom gradu.

"Recite nam gdje želite da vas vozimo", bila je prva riječ na srpskom jeziku starijeg taksiste koji se obraćao gomili.

"Nije dobro da dugo boravite ovdje, policija nas može primjetiti, bolje je da odemo", kaže jedan od taksista, dodajući da toškove putovanja od 5 minuta treba platiti 500 dinara (oko pet eura).

Odatle je destinacija bila hotel "Evropa", mjesto poznato kosovskim emigrantima gdje su se "pogađale" cijene i kasnije polazilo ilegalnim putevima pri prelasku granice Evropske unije.

Jedan od "šefova" taksista, ćelav, sa naočarima na glavi, pokazuje način odlaska iz Subotice. On kaže da je granicu sa Mađarskom nomoguće preći.

"Sada je lakše preći granicu Rumunije, odakle bez problema do Budimpešte, a onda se može izabrati bilo koja država za odlazak", kaže ovaj taksista, oko kojeg je okupljeno nekoliko mladih Kosovara. Sa njima je bila i jedna porodica sa troje male djece.

Nakon što im je uzeo po sto (100) eura po osobi, za razdaljinu od oko 100 kilometara, od Subotice do rumunske granice, kosovske emigrante je onda prepustio sudbini i o njima se još uvijek ništa ne zna.

Ekipa portala "Indeksonline" je posjetila jedan prijelaz na granici između Srbije i Mađarske, za koje se sumnja da migranti koriste za prelazak granice.

Žica visoka do metar i pol, obavijena vojničkom žicom kroz koju je puštena električna struja. Sa druge strane se nalazila grupa naoružanih mađarskih vojnika koji kao da nisu ni primjećivali ekipu "Indeksonline", iako je razdaljina bila neznatna.

Šanse da imigranti pređu ovu granicu su minimalne na osnovu sigurnosnih mjera od strane mađarskih vlasti. Ali uprkos strogim mjerama koje su Mađari preduzeli da spriječe ulazak imigranata, Kosovari i dalje prelaze u zonu EU, koristeći druge ilegalne rute, preko Rumunije i Hrvatske.

Indeksonline