Tri mjeseca u bolnici odvojena od roditelja

Kada se Kosovo početkom 1999. našlo u ratu, jedna beba iz Peći ostala je u prištinskoj bolnici bez roditelja i oni su je pronašli tek nakon tri mjeseca. Žena koja se o njoj starala u međuvremenu dala joj je ime Flaka, što u prijevodu sa albanskog znači plamen ili vatra.

Sedam dana prije početka NATO bombardovanja SR Jugoslavije porodica Muriqi dobila je ćerku. Zbog zdravstvenih komplikacija dijete je moralo biti prebačeno u bolnicu u Prištinu.
Pod nadzorom ljekara i medicinskog osoblja iz srpske i albanske zajednice, Flaka je boravila u prištinskoj bolnici bez majke, oca i šire rodbine tri mjeseca. Roditelji su bili protjerani i nisu imali informacije o novorođenčetu.
U jednom periodu o djetetu se brinula Ajsha Regjbogaj, koja je bila iz istog kraja kao i porodica Muriqi i ona je djevojčici dala ime.
"Ona je preuzela inicijativu da me uzme iz bolnice nakon bombardovanja. Uzela me je iz bolnice i držala me kod sebe oko tri nedelje, ili možda čak četiri. Brinula se o meni. Iako je Kosovo bilo oslobođeno od srpskih snaga, porodica koja je boravila u Sarajevu nije mogla da se vrati na Kosovo. Od 24. marta do 5. juna nisu mogli da dođu na Kosovo, zbog problema na granici", kaže Flaka.
Porodica Muriqi imala je sreću te je u prištinskoj bolnici, za koju su prethodno čuli da je usljed vojnih dejstava uništena, pronašli svoje "nestalo" dijete. Za razliku od njih, mnogi Kosovari ni 20 godina od okončanja rata nemaju nikakve informacije o svojim nestalim. Oko 1.600 osoba i dalje se vode kao nestali, od kojih su većina Albanci.
VIDEO: "‘Vatra’ koja se rodila u kosovskom ratu"