Godišnji gubici na prelazima na sjeveru bili od 30 do 35 miliona eura

Kosovo je izgubilo milione eura u posljednjih 10 godina, jer nije moglo da naplaćuje osiguranje i poreze na granici za robu koja ulazi preko prelaza sa Srbijom.

Kao rezultat Sporazuma o integrisanom upravljanju granicom, postignutom sa Srbijom, Kosovo je povećalo svoje carinske prihode, čime bi trebalo da počne da nadoknađuje gubitke koje trpi od 2013. godine.

Kosovo je izgubilo milione eura u poslednjih 10 godina, jer nije moglo da naplaćuje osiguranje i porez na robu koja ulazi preko graničnog prelaza sa Srbijom. Nijedno od vozila koja su ušla na Kosovo preko graničnih prelaza nije plaćalo osiguranje dok sporazum nije sproveden.

“Podaci pokazuju da smo od robe koja je prošla preko ova dva prelaza, Jarinje i Brnjak, na sjeveru kosova, prikupili 11 miliona eura u posljednjih šest mjeseci, u poređenju sa 2,3 miliona eura u istom periodu 2012. godine”, rekao je portparol Carine Kosova Filanza Mezini za SETimes.

“Sporazum je doveo do smanjenja krijumčarenja na sjeveru zemlje. Prema našim procjenama, gubici od manjka kontrole na dva granična prelaza na sjeveru zemlje iznosili su između 30 i 35 miliona eura godišnje”, dodaje Mezini.

Sporazumom sprovedenim 9. decembra 2012. predviđeno je da upravljanje granicom koordinišu vlasti i agencije koje učestvuju u obezbjeđivanju granice i olakšavanju trgovine na Kosovu i u Srbiji.

Takođe je omogućeno kosovskoj policiji i carinicima da imaju pristup prelazima na sjeveru. Međutim, kontrola kretanja ljudi i robe preko granice i dalje je izazov, zbog više ilegalnih graničnih prelaza, rekao je Mentor Vrajolli, viši istraživač kosovskog Centra za bezbjednosne studije.

Vrajolli kaže da će direktna saradnja između graničnih institucija Kosova i Srbije koristiti obema zemljama.

Potpredsednik srpske vlade Rasim Ljajić navodi da glavna prednost za Srbiju leži u promjeni njenog imidža u svijetu. Srbija će takođe imati koristi od ostanka na putu evropske integracije, koji treba da dovede do ekonomske stabilnosti i privuče strane investitore.

“Ovaj sporazum pokazuje da se i najteža pitanja mogu rešavati diplomatskim sredstvima i Evropska unija je prepoznala takav pristup”, rekao je Ljajić zaSETimes.

Ljajić je takođe ukazao da će kosovski Srbi imati koristi kada je riječ o svakodnevnim praktičnim pitanjima, što se već događa.

Kosovski zvaničnici kažu da je sporazum unaprijedio bezbjednost graničnih prelaza, uključujući dva na sjeveru, te doveo do porasta broja ljudi koji ih prelaze.

“Nakon sprovođenja nove granične kontrole zabilježen je napredak na polju nacionalne bezbjednosti i međunarodnih odnosa Kosova”, rekao je portparol policije Kosova Baki Kelani za SETimes.

“To se pozitivno odražava i na prevenciju i borbu protiv prekograničnog kriminala.”

Uspješno upravljanje prelazima važno je za obje zemlje u njihovoj namjeri da održe krhki mir. Za Kosovo granica predstavlja normalizaciju odnosa sa Beogradom poslije proglašenja nezavisnosti i još jedan korak ka međunarodnom priznanju i prihvatanju.

Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, ali želi da dobije naklonost EU dok radi u smjeru evropske integracije.