Globalni indeks inovacija 2013

Prema rezultatima Globalnog indeksa inovacija za 2013. godinu, koji rangira zemlje prema masovnosti novih tehnoloških i naučnih izuma i inovacija, od zemalja regiona Albanija i Bosna i Hercegovina su najlošije pozicio

Prema rezultatima Globalnog indeksa inovacija za 2013. godinu, koji rangira zemlje prema masovnosti novih tehnoloških i naučnih izuma i inovacija, od zemalja regiona Albanija i Bosna i Hercegovina su najlošije pozicionirane.
Naime, prema navedenoj listi najlošije plasirana zemlja sa Balkana je Albanija koja se nalazi na 93. mjestu od ukupno 142 zemlje svijeta što je ujedno jedan od najslabijih rezultata u Evropi.
Odmah poslije Albanije slijedi Bosna i Hercegovina koja se nalazi na 65. mjestu globalnog indeksa inovacija i novih tehnoloških i naučnih izuma i ideja.
Od ostalih zemalja regiona, najbolje rangirana je Hrvatska koja se nalazi na visokom 37. mjestu, a nakon nje slijede Crna Gora na 44., Makedonija na 51. i Srbija na 54. mjestu liste inovacija i ideja u svijetu.
Od zemalja šireg regiona Balkana, najinovativniji i najkreativniji su Slovenci koji su plasirani na 30. mjesto, a slijede ih Mađari na 31., Slovaci 36., Bugari 41. i Rumuni na 48. mjestu.
Prema Globalnom indeksu inovacija za 2013. godinu, prva je Švicarska, nakon koje slijede Švedska, Velika Britanija, Holandija, Sjedinjene Američke Države (SAD), Finska, Hong Kong, Singapur, Danska i Irska.
Od 20 najbolje plasiranih zemalja svijeta njih 12 su evropske, što znači da je Evropa kontinent gdje se već dugi niz godina postižu najbolji i vrhunski rezultati u oblasti inovacija i kreiranja novih tehnoloških i naučnih ideja i koncepata.
Posebno se ističu skandinavske zemlje, odnosno Švedska, Finska, Danska i Norveška, koje se nalaze među prvih 20 zemalja svijeta prema kreiranju novih ideja, inovacija i naučnih ostvarenja.
Od evropskih zemalja, na globalnom indeksu inovacija, najlošije rangirane zemlje su Gruzija, Bjelorusija, Ukrajina i Albanija.
Također, prema globalnoj listi inovacija i novih tehnoloških izuma, najlošije rangirane zemlje u svijetu su Jemen, Sudan, Madagaskar, Togo i Alžir.
Od 20 najlošije rangiranih zemalja njih 14 su afričke, što znači da je Afrika kontinent gdje se postižu najlošiji rezultati u oblasti inovacija i novih izuma.
Od ostalih zemalja u svijetu, zanimljivo je istaći da je Njemačka 15., Japan 22., Kina 35. i Rusija 62. na globalnoj listi inovacija u svijetu.
Rezultati u izvještaju Globalnog indeksa inovacija za 2013. godinu dobiveni su na osnovu indikatora kao što su broj novih izuma, patenata, izvoza ideja, pokretanja naučnih i tehnoloških projekata i časopisa, kvaliteta ljudskog kapitala, istraživanja, naučne infrastrukture, uslova poslovanja, javne infrastrukture i rasprostranjenosti tehnologije.
U izvještaju, koji su pripremili Insead, vodeća međunarodna škola biznisa i Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (WIPO), navodi se da su za napredak u oblasti inovacija i tehnoloških izuma vrlo bitni faktori politička stabilnost zemlje i pristup obrazovanju za sve građane u zemlji.