Godišnji izvještaj o stanju vjerskih sloboda

SAD su u godišnjem izvještaju o stanju vjerskih sloboda u svijetu, upozorile na snažno jačanje islamofobije u Evropi i Aziji, i na stalni porast antisemitizma u svijetu. U tom detaljnom izvještaju za 2012. godinu, opisano je i stanje vjerskih sloboda na Kosovu i u Srbiji.

O Kosovu u izvještaju piše da propisi štite slobodu vjeroispovesti i da kosovska vlast "u opštim crtama poštuje vjerske slobode".

U izvještaju State Departamenta o vjerskim slobodama na Kosovu za 2012. godinu napominje se da je broj stanovnika na Kosovu 1.74 miliona, na osnovu službenih podataka registracije stanovništva koji su objavljeni oktobra mjeseca.

"Na osnovu podataka 95.6 posto stanovništva se izjašnjava muslimanima, 2.2 posto su hrišćani katoličke vjeroispovjesti i 1.4 posto su hrišćani pravoslavci", stoji u izvještaju i precizira se da su ostale grupe manje od 1 posto.

Međutim, piše dalje, vjerski lideri na Kosovu "ukazuju na nepostojanje mehanizma koji bi vjerskim grupama omogućio da se registruju i dobiju pravni status". Tokom 2012. godine je "bilo izvještaja o zlostavljanju ili diskriminaciji na osnovu vjerske pripadnosti, vjere i prakse", na Kosovu, a "zvaničnici Srpske pravoslavne crkve (SPC) su prijavili slučajeve krađe i vandalizma i napad na srpske pravoslavne sveštenike".
 
U izvještaju se ističe da su predstavnici Ambasade SAD u Prištini nastojali da na Kosovu podstaknu međuvjerski dijalog i rješavanje problema vjerskih grupa i da su se "založili za donošenje zakona kojim bi se utvrdila zaštita SPC i podržalo rješavanje imovinskih sporova koji se odnose na manastir Visoki Dečani". Ambasada na Kosovu je, navodi State department, finansirala programe zaštite spomenika kulture koji obuhvataju rekonstrukciju i konzervaciju crkava i džamija.

Ustav Srbije ograničava neke vjerske slobode

U dijelu izveštaja o Srbiji navodi se da Ustav i drugi propisi i politika u zemlji "postavljaju neka ograničenja za vjerske slobode". Ta ograničenja proizlaze iz posebnog pravnog tretmana sedam "tradicionalnih" vjerskih grupa.
 
Uz to, vlasti Srbije u praksi "u opštim crtama poštuju vjerske slobode, međutim, vlada je uvela neka ograničenja koja utiču na pripadnike manjinskih vjerskih grupa", dok "Srpska pravoslavna crkva ima povlašćen položaj". U izvještaju se konstatuje da u Srbiji "reagovanje policije na vandalizam i druge akte društvene netolerancije prema manjinskim vjerskim grupama rijetko dovodi do hapšenja ili optužnica".
 
State department ukazuje da se "zvaničnici Ambasade SAD (u Beogradu) kontinuirano sastaju s državnim zvaničnicima da bi se zalagali za promjene zakona o vjerskoj registraciji", a sastaju se i s predstavnicima svih vjerskih grupa radi jačanja međuverske saradnje.
 
"Zvaničnici Ambasade su u kontaktu s podjeljenom Islamskom zajednicom da bi podstakli rješavanje razlika", piše u poglavlju izvještaja o Srbiji.