Promovisana knjiga o razlozima raspada Jugoslavije

Knjiga "Urušavanje Jugoslavije - fatalna privlačnost srpskog nacionalizma", autora Sonje Biserko, predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji,promovirana je jučer u Sarajevu. Kako je istaknuto, ova knjiga je pokušaj da se razumije pozadina ratova u protekle dvije decenije.

Krvavi rat

Govoreći o glavnim razlozima raspada bivše nam države, Biserko je navela da je srpski nacionalizam kakav se pamti još iz 19. stoljeća, bio osnovni faktor koji je pokrenuo raspad i gurnuo njene narode u krvavi rat.

"Nacionalizam je još uvijek živ, ali on više nema tu mobilizatorsku snagu, to se pokazalo sada prilikom potpisivanja sporazuma Beograd-Priština. Vidjeli ste da su ti protesti u Novom Sadu i Beogradu bili bez neke energije, to ne znači da je nacionalizam nestao. Isto tako, nestala je privlačnost tog nacionalizma kod građana Srbije, oni očekuju sasvim drugačije rezultate od ove ili bilo koje druge vlade. U tom smislu i same političke elite se moraju skoncentrirati na neke konkretne rezultate", istakla je Biserko, dodajući da vladajuće elite u Srbiji idu u pravcu izjednečavanja krivice, pa čak i negiranja.

Kritička svijest

Jedan od promotora knjige bio je i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, kazao je da su Srbija i BiH kao spojene posude i da probleme koje imamo trebamo gledati u tom kontekstu.

"Knjiga je vrlo važna za nas i pruža nam nadu da se u Srbiji nudi prijeko potrebna kritička svijest. Srpski nacionalizam posustaje. Uvjeren sam da će se posustajanje srbijanskog nacionalizma odraziti i na srpski nacionalizam u BiH, koji je još najjači generator dezintegracije", zaključio je Mujkić.

Među promotorima su bili i Smajil Čekić, Zarije Sejzović te Edina Bećirević. Složili su se  da je autorica Biserko izuzetno hrabra, jer se uhvatila u ukoštac s ovakvom temom, analizirajući, pri tome, sve elemente nacionalizma.