62,6 odsto građana reklo da je to dobra vijest

Više od polovine građana Srbije sa pravom glasa podržavaju sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, pokazuju podaci istraživanja objavljenog ove sedmice.

Istraživanja javnog mnjenja u posljednjih nekoliko mjeseci, koja su među pitanjima imala i neka koja se odnose na situaciju u vezi sa Kosovom, pokazuju samo da je teško izvući zaključak o definitivnom stavu građana Srbije o problemu vezanom za pitanje Kosova. Riječ je o različitim istraživačima, različitim naručiocima istraživanja, različitim pitanjima, različitim uzorcima, i ako bi se tražila neka zajednička nit istraživanja koja smo naveli (od najnovijih ka starijima) možda bi se moglo reći: srce traži jedno, razum kaže drugo, prenos srbijanski mediji.

Uoči parafiranja sporazuma između Beograda i Prištine 19. aprila u Briselu, istraživanje za emisiju "Da možda ne" RTS-a emitovanu 18. aprila, 62,6 odsto građana reklo je da je postizanje sporazuma dobra vijest. Da je to loša vijest mislilo je 8,1 odsto ispitanika, dok je 13,9 odsto reklo da njihov odgovor zavisi od toga šta je dogovoreno, a 15,4 odsto reklo je da ne zna da li je to dobra ili loša vijest.

Prema telefonskoj anketi "Ninamedije" rađenoj za TV Prvu od 3. do 5. aprila na reprezentativnom uzorku od 1.206 građana, 47,2 odsto smatra da je rješenje kosovskog problema – otcepljenje sjevernog dijela Kosova i njegovo "pripajanje" Srbiji, dok je 16,9 odsto odgovorilo da je rješenje u asocijaciji srpskih opština. Za potpuno integrisanje u sistem Kosova bilo je 7,5 odsto ispitanika, a odgovor na ovo pitanje ne zna 26,1 odsto, dok je neke druge odgovore dalo 2,2 odsto anketiranih građana.

Većina učesnika ovog istraživanja – 56,1 odsto smatra da odluka o Kosovu ne utiče na njihov život dok 43,9 odsto misli da će ta odluka imati uticaj na njihov život.

Krajem marta agencija "Faktor plus" objavila je istraživanje po kome 24 odsto građana smatra da sporazum sa Prištinom treba postići "po svaku cijenu, jer samo tako Srbija može naprijed". Istraživanje je pokazalo da 38 odsto ispitanika misli da sporazum treba postići "uz minimalne ustupke Srbiji", dok njih 27 odsto misli da ne treba potpisati "nikakav dokument koji znači nezavisnost Kosova". Da bi sporazum trebalo potpisati ali "samo ukoliko sjever Kosova bude srpski" misli 11 odsto anketiranih.

Prema ovom istraživanju rađenom u martu, 56 odsto građana mislilo je da pregovori o Kosovu idu u lošem pravcu po Srbiju, 11 odsto da idu u dobrom pravcu, dok je 33 odsto ispitanika kazalo da ne zna odgovor na ovo pitanje. Istovremeno, među prioritete za Srbiju 61 odsto svrstalo je rješavanje pitanja Kosova, a 48 odsto ispitanika – uključivanje u EU (u okviru ovog pitanja na koje je moglo da se zaokruži više odgovora, najviše glasova anketiranih, 94 odsto, odnosno 91 odsto, dato je ekonomskom razvoju zemlje, odnosno dobrim zaradama i tržišnoj pravdi).

Početkom marta, istraživanje B92 i "Ipsos strategic marketinga" na uzorku od 1.003 ispitanika, pokazalo je da 63 odsto građana misli da je Kosovo faktički nezavisno i da Beograd može da se bori jedino za što bolji položaj Srba. Da Kosovo nije nezavisno misli 32 odsto, dok odgovor ne zna pet odsto. Ali, na pitanje: "Šta birate – ulazak Srbije u EU ili potpuno vraćanje Kosova u sastav Srbije", 65 odsto građana bira Kosovo prije Evrope. Ulazak u Evropsku uniju prioritet je za 28 odsto građana, dok je neodlučno sedam odsto građana.

U posljednjem novogodišnjem istraživanju koje je agencija "Faktor plus" uradila za "Politiku", na pitanje: "Da li podržavate kosovsku politiku Vlade Srbije" njih 26 odsto odgovorilo je pozitivno, a 32 odsto je reklo da podržava "djelimično". Protiv vladine politike bilo je tada 31 odsto ispitanika, a 11 odsto nije imalo stav.