Rješavanje problema penzija

Zbog prekida platnog prometa sa Kosovom, Srbija duguje nekoliko milijardi eura za neisplaćene penzije. Država Srbija očekuje da sud u Strazburu pozitivno odgovori na zahtjev da se rješavanje tog problema odloži do avgusta ove godine, kako bi se utvrdio zakonski okvir za rješenje tog problema, prenosi javni televizijski servis Srbije, RTS.

Radna grupa Vlade zatražila je od suda u Strazburu još šest mjeseci kako bi sagledala sve okolnosti, utvrdila zakonski okvir i obim sredstava, i rješila problem isplata penzija za korisnike koji su to pravo stekli na Kosovu.
Pretpostavlja se da Srbija na ime neisplaćenih penzija korisnicima sa Kosova duguje od milijardu do pet milijardi eura.

Radna grupa, koju čine predstavnici više ministarstava, napravila je akcioni plan i dostavila ga Komitetu ministara. Očekuje da će sud u Strazburu pozitivno rješiti zahtjev i produžiti im rok kako bi rješili problem neisplaćenih penzija.

"Prema akcionom planu, nakon formiranja radne grupe i njenih sastanaka, 20. februar je ustanovljen kao rok za objavljavanje oglasa, u kojem će se pozvati svi korisnici tih penzija da prijave potraživanja. Zatim, 20. juni je novi rok da se razmotre svi prispeli zahtjevi, a nakon toga 20. avgust je dodatni rok da se predlože mjere kojim bi se ovo pitanje konačno rješilo", objašnjava Slavoljub Carić, zastupnik Srbije pred Evropskim sudom.

Korisnicima penzija sa Kosova prestala je isplata u junu 1999. godine, zbog prekida platnog prometa i finasnijskog saobraćaja, kažu u PIO fondu.

Ipak, jednom broju penzionera, poslije rata na Kosovu je uspostavljena i nastavljena isplata. Koliki je broj onih koji će potraživati isplatu, kažu, teško je utvrditi.

"Oko 9.000 zahtjeva je već upućeno do sada i evidentirano, međutim, to su nepotpuni zahtevi i neki su rješavni na sudu, neki su rješavani u postupku pred našim organima u PIO fondu i već viđe od 200 do 300 takvih slučajeva je pozitivno rješeno. Ostali su u postupku koji se vode pred našim sudovima", kaže Dragi Vidojević, državni sekretar u ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Radna grupa treba da utvrdi kriterijume i dokumentaciju neophodnu za ostvarivanje prava na isplatu penzija.

"Naravno ovim obavještenjem biće vrlo jasno precizirano ko može da se javi, odnosno onaj ko se javi šta treba da podnese kao validan dokaz, koji treba da bude relevantan kada se bude donosila ta odluka o ostvarivanji prava za korišćenje penzija", kaže Vidojević.

Podsjetimo, bračnom paru Lutviji i Mahmutu Grudiću Srbija je, po presudi suda u Strazburu, na ime neisplaćenih penzija morala da plati oko jedanaest miliona dinara (oko sto hiljada eura). Pretpostavka je da pred Evropskim sudom za ljudska prava ima oko 1.500 takvih predmeta.