Ministar odbrane Albanije (lijevo) sa ministrom odbrane Kanade Peterom Gordonom MacKayem
Albanski ministar odbrane Arben Imami na Regionalnoj konferenciji podoficira govorio je o postignućima u 2012. i planovima u 2013. godini. On je kazao da će se Vojska Albanije u 2013. godini u potpunosti biti u skladu sa NATO-om, te da će u prvih šest mjeseci uništiti višak municije u državi.
Naglasivši da Ministarstvo odbrane Albanije i pripadnici Oružanih snaga rade jako naporno kako bi se ostvarili ciljevi iz 2012. godine, Imami je rekao da će se nastaviti sa projektima modernizacije Oružanih snaga.
On je dodao da se pažljivo posmatra i strategija u polju odbrane Albanije iz 2012. godine.
"Znamo šta trebamo uraditi. Smanjili smo broj struktura u Oružanim snagama. Uništili smo više od 25.498 tona viška municije", kazao je Imami.