Ponovo u regionu

Reorganizirana Jugoslavenska Radio-Televizija uključivaće 18 sati programa dnevno, koji pripremaju novinari-dobrovoljci.

Ta stanica planira raditi s novinarima-volonterima koji bi izvještavali iz Beograda, Zagreba, Ljubljane, Novog Sada, Podgorice, Prištine, Sarajeva i Skoplja. Ona bi ove godine pokrenula emitiranje kao radio-stanica, te se do decembra proširila i na emitiranje video-izvještaja na internetu.

U okviru tog napora planira se preko 18 sati programa dnevno, uz fokus izvještaja na regionalne, a ne na nacionalističke stavove. Volonteri planiraju izvještavati o novostima, politici, zabavnim temama, sportu, filmovima, dokumentarcima, kulturi, kao i emitirati obrazovne i programe za mlade.

"Osnova JRT-a je u suzbijanju nacionalizma," izjavio je za 17-godišnji Benjamin Hasanić iz Maglaja, koji planira pokrenuti tu stanicu.

Jugoslavenska radio-televizija bila je emiterski ogranak Jugoslavije prije njenog raspada 1990-tih godina. Ona se raspala na posebne javne emiterske kanale koji pokrivaju Bosnu i Hercegovinu (BiH), Hrvatsku, Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju, Sloveniju, Kosovo i srbijansku pokrajinu Vojvodinu.

Hasanić kaže da će JRT podržavati i slobodu i razvoj medija -- dvije oblasti kojih nema dovoljno u medijima u regionu, kaže on.

19-godišnja Zerina Čopra, koja će izvještavati iz Sarajeva, kaže da JRT predstavlja šansu za ljude iz bivše Jugoslavije i njene dijaspore za otvorenu komunikaciju i saradnju, razmjenu misli i zajednički rad, uz zadržavanje svog nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta. Ona kaže da će se taj projekat usprotiviti govoru mržnje i diskriminaciji.

"Mi ne želimo oživljavati SFR Jugoslaviju, pomicati granice zemalja, niti čak biti jugo-nostalgičari," izjavila je ona. "Mi želimo biti jedan jako profesionalan tv-kanal, koji će moći uspostaviti bolju vezu među tamošnjim ljudima."

Međutim, biće i značajnih izazova, uključujući sredstva finansiranja i prirodnu percepciju publike da je ta inkarnacija JRT-a vezana za emitera koga je finansirala Jugoslavija.

Grupa mladih novinara planira ponovno ove godine pokrenuti medijski servis Jugoslavenska Radio-Televizija (JRT), kao emitersku kuću na volonterskoj osnovi, koja bi pokrivala region.
"Najteža prepreka je trenutno nedostatak podrške kod građana. Nažalost, mnogi od njih skeptično gledaju na JRT, jer se taj naziv veže za političku stranu," kaže 32-godišnja novinarka iz Hrvatske Elida Belir.

25-godišnji Miloš Jovanov, volonter iz Makedonije, potvrđuje da će nedostatak iskusnih profesionalnih novinara predstavljati izazov za novu JRT, kao i nedostatak prisutnosti na televiziji. Ipak, on je snažno motiviran da učestvuje u tom projektu i da se za njega bori.

"Moja glavna motivacija je regionalna dimenzija projekta u kojoj se ponovno može okupiti bivši medijski prostor," izjavio je Jovanov.

25-godišnja Marija Kruščić iz Crne Gore odlučila je sudjelovati u JRT-u jer joj se sviđa što će ona mlade ljude okupljati u zajedničkom radu.

"Nadam se da ćemo i projekat i ja ostvariti zajednički napredak, i prilično sam sigurna da ćemo odrasti i dobiti nove članove i važnost širom regiona," izjavila je ona.

20-godišnja Sanja Aleksić, studentica žurnalistike na beogradskom Fakultetu političkih nauka, kaže kako na novu JRT gleda kao na šansu da se upozna sa svojim kolegama iz cijelog regiona.

"Većina nas nije željela ratove i nije znala ništa o pitanjima vezanim za 1990-te, a sad još uvijek imamo iste svakodnevne probleme," kaže ona. "Mediji su jedinstven način da se za njih pronađe zajedničko rješenje."