Pregovori Kosova i Srbije

Bivši njemački diplomata i bivši predstavnik Evropske unije u pregovorima o statusu Kosova Wolfgang Ischinger, smatra da bi bilo dobro da se u pregovorima Kosova i Srbije primjeni prijedlog za rješenje iz 2007. godine.

„Bilo bi dobro da se konačno primjeni naš prijedlog iz 2007. godine: model dvije Nemačke – da se isključi pitanje statusa, da se riješe praktična pitanja“, napisao je Wolfgang Ischinger na Twitteru.

On je podjelio i članak u Frankfurter Allgemeine Zeitungu (FAZ) sa naslovom „Pregovori u Beogradu – kako Zapad namjerava da riješi kosovski sukob”.
  Na početku ovog članka se kaže da uz pomoć SAD Pariz, Berlin i EU žele da okončaju sukob Beograda i Prištine.

„Njemačka konstrukcija treba da posluži kao model. Njemačka, Francuska, SAD i EU se uozbiljuju: Amerikanci i Evropljani žele da iskoriste svu svoju moć za rješavanje sukoba između Srbije i Kosova“, navodi se, između ostalog, u tekstu.

Tokom 2007. tadašnji njemački pregovarač Wolfgang Ischinger predložio je model osnovnog njemačko-njemačkog ugovora iz 1972.

„Slično kao što su tada uradile Demokratska Republika Njemačka i Savezna Republika Njemačka, Srbija i Kosovo ne treba da priznaju jedno drugo de jure, ali de fakto da, da bi predupredili sukobe", smatra Ischinger.