Kosovari najmanje plaćeni

U posljednje tri godine plate u zemljama regiona rasle su mnogo bržim stopama nego na Kosovu i u Albaniji, produbljujući razliku između primanja zaposlenih u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, u odnosu na plate Albanaca i Kosovara.

Agencija za statistiku Kosova objavila je podatke do kraja 2021. godine, sa prosječnom platom od 484 eura, što zajedno sa Albanijom, ovo su dvije zemlje koje najmanje plaćaju svoje zaposlene.

Prosječna bruto plata za ove zemlje varira između 800-900 eura mesečno, sa oko 520 eura koliko je prosjek u Albaniji, ili u prosjeku oko 40% veće.

Monitor je obradio zvanične podatke statističkih zavoda Albanije, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine o prosječnim mjesečnim bruto platama, koji su dostupni do septembra 2022. Dok su za Kosovo posljednji podaci dostupni krajem 2021.

Ova plata je upoređena u nominalnoj vrijednosti (bez indeksa inflacije) sa trećim kvartalom 2019. godine, prije početka pandemije.

Crna Gora ima drugu najvišu prosječnu zaradu u regionu, sa 885 eura mjesečno na kraju trećeg kvartala 2022. godine, iako je jaz za drugim zemljama smanjen, zbog sporijeg rasta (za oko 14% od septembra 2019. godine), navodi se u saopštenju Zavoda za statistiku Crne Gore.

Srbija je zemlja u regionu koja je u ovom periodu najviše povećala zarade, za 39 odsto, na kraju septembra 2022. godine na 880 eura, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

U Sjevernoj Makedoniji zaposleni je u prosjeku plaćen skoro 780 eura, ili 29 posto više nego u septembru 2019. godine, izvještava Zavod za statistiku Sjeverne Makedonije.

Visok rast plata zabilježen je i u Bosni i Hercegovini, koji je dostigao 893 eura, što je najviše u regionu, uz povećanje od 24% u odnosu na treći kvartal 2019. godine, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

U Albaniji je prosječna plata zaposlenog bila 522 eura u septembru 2022. godine, sa 440 prije tri godine, uz povećanje od oko 19 odsto, navodi INSTAT.