Izvještaj Agencije za narkotike

Kriminalne mreže na zapadnom Balkanu postale su ključne i na regionalnom i na tržištu droge Evropske unije, navodi se u danas objavljenom izvještaju Agencije za narkotike EU.

U izvještaju se predočava da je strateški i geografski položaj zemalja poput Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Kosova, u korelaciji sa velikom potražnjom za narkoticima, posebno u Evropskoj uniji i u Turskoj, ubrzao djelovanje kriminalnih grupa.

„Neke zemlje EU se nalaze na rutama trgovaca ljudima koje prolaze kroz zapadni Balkan prije ponovnog ulaska u EU. To znači da tokovi trgovine ljudima mogu biti složeni”, navodi se u izvještaju agencije koji je deo opsežnije regionalne studije sprovedene između 2019. i 2022. godine.

Agencija je ukazala na operativno prisustvo grupa sa zapadnog Balkana u Belgiji i Holandiji, gdje su luke Antverpen i Roterdam važne za uvoz i distribuciju droge u EU.

Njemačka, Italija, Španija, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo takođe su važne destinacije za te grupe kada je riječ o tržištu kokaina, heroina i kanabisa u Evropi.