Prvo ratifikacija, pa...

Ne očekuje se da će tri sporazuma koje je šest zemalja Zapadnog Balkana potpisalo u okviru samita Berlinskog procesa početi da se primjenjuju prije dvije godine, zbog činjenice da oni prvo moraju biti ratifikovani u odgovarajućim zemljama, što je proces koji zahtjeva vrijeme.

"Proceduralno, 'Sporazum o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija' stupa na snagu u roku od tri meseca nakon ratifikacije, dok sporazum o 'Priznavanju stručnih kvalifikacija' može da traje do 18 mjeseci", kažu za RTKlive iz Kancelarije za regionalnu saradnju.

„Za 'Sporazum o slobodi kretanja' sa ličnim kartama predviđeno je stupanje na snagu do 30 dana nakon deponovanih ratifikacija"

Ali šta zapravo sadrže ovi sporazumi koje su potpisali premijeri Kosova, Albanije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije? RTKlive donosi detalje.

Sporazum o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija

Ovaj sporazum predviđa uspostavljanje zajedničkih pravila i procedura za priznavanje visokoškolskih kvalifikacija.

Na osnovu ovog sporazuma, kad god stupi na snagu, omogućuje se mobilnost studenata i akademskog osoblja na Zapadnom Balkanu na osnovu Lisabonske konvencije o priznavanju kvalifikacija, bolonjskog procesa i odgovarajućih pravila EU, primjenjuje se na javne univerzitete, a postepeno će se proširiti i na privatne univerzitete, navodi se u on u ovom ugovoru koji je dostavlja RTKlive.

„Poboljšava procedure skraćivanjem perioda priznavanja sa postojećih nekoliko mjeseci na maksimalno 14 dana“.

Sporazum o slobodi kretanja sa ličnim kartama

Ovim sporazumom se olakšavaju uslovi putovanja i dobri odnosi pojednostavljivanjem administrativnih procedura za ulazak, tranzit i kraći boravak samo sa ličnom kartom na Zapadnom Balkanu.

"Obezbjeđuje se jednako postupanje prema svim građanima regiona, ukidaju se sve postojeće vize na Zapadnom Balkanu, 59% privrednika na Zapadnom Balkanu vjeruje da će putovanje u regionu samo sa ličnom kartom biti korisno za njihovo poslovanje", navodi se dalje u ovom sporazumu.

Ugovor o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, stomatologa i arhitekata

Ovim sporazumom olakšava se kretanje profesionalaca širom regiona, omogućava se pružanje usluga doktora medicine, stomatologa i arhitekata na Zapadnom Balkanu na osnovu Direktive Evropske unije o priznavanju profesionalnih kvalifikacija, prenose se glavna pravila Evropske unije za priznavanje profesionalnih kvalifikacija.

"Utvrđuje se ujednačena primjena pravila i stvaraju se uslovi za mobilnost profesionalaca širom regiona, obuhvaćene su tri regulirane profesije i stvara se temelj za pregovore o preostale četiri regulisane profesije (babice, medicinske sestre, farmaceuti i veterinarski hirurzi) u predstojećem periodu".

Samit Berlinskog procesa održan je 3. novembra u Berlinu na kome su učestvovali premijeri šest zemalja Zapadnog Balkana, kao i kancelar Olaf Scholz i visoki zvaničnici EU.