Zapadni susjed

U Albaniji skoro polovina zaposlenih radi bez plate u porodičnom biznisu, a tokom prošle godine, veliki broj zaposlenih je primao mjesečnu zaradu čija je vrijednost niža od granice siromaštva, prenosi Telegrafi.

Međunarodna organizacija rada je, u publikaciji o platama na nivou siromaštva, potvrdila da dnevnica 17 odsto zaposlenih u Albaniji iznosi od 3,2 do 5,5 dolara.

Albanija je rangirana na 62. mjestu, među 117 zemalja svijeta po stepenu siromaštva zaposlenih i broji oko dva odsto zaposlenih koji dnevno primaju od 1,9 do 3,2 dolara.

Podaci međunarodne institucije koja se bavi pokazateljima zaposlenosti pokazuju da je 2021. godine ukupno 19 odsto zaposlenih u zemlji plaćeno manje od 5,50 dolara dnevno ili oko 130 dolara mjesečno.

Obično kategorije radnika u siromaštvu rade u poljoprivredi i sektoru usluga. Njihov rad je koncentrisan u godišnjim dobima i sa veoma niskim platama.

Iako se ova kategorija radnika računa kao zaposlena, njihov prihod od rada je ispod relativne linije siromaštva od 5,5 dolara dnevno.

Izvor: Kosovo Online/Telegrafi