Napraviti naknadni izvještaj

Stalna misija Albanije dostavila je svim državama članicama Savjeta Evrope i posmatračima Rezoluciju o neosnovanosti tvrdnji o nezakonitoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji, usvojenu u albanskom parlamentu 21.7. ove godine, sa molbom da je dostave nadležnim organima.

U propratnoj noti posebno se izdvajaju dijelovi rezolucije koji sadrže tvrdnju o tome da navodi iz izvještaja Dicka Martija, ni nakon 10 godina istrage, nisu dokazani, niti su zasnovani na činjenicama, kao i poziv Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope da sačini novi izvještaj u kojem će preispitati navode o nezakonitoj trgovini ljudskim organima.

"Stalno predstavništvo Republike Albanije pri Savjetu Evrope izražava svoje komplimente stalnim predstavništvima država članica i posmatrača u Savjetu Evrope i ima čast da obavesti da je Parlament Republike Albanije usvojio 21. jula 2022. Rezoluciju o neosnovanim navoda o nedozvoljenoj trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji", navodi se u albanskoj noti.

Kako se dodaje, rezolucija koja je koja je priložena uz notu je  odgovor na Rezoluciju 1782 (2011) Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, "Istraga navoda o nehumanom postupanju prema ljudima i nezakonita trgovina ljudskim organima na Kosovu“, koja je bazirana na izvještaju (Dokument 12462. od 7. januara 2011.) Dicka Martija.

"Prema rezoluciji koju je usvojio albanski parlament. 21. jula 2022. optužbe iznete u Izvještaju Dicka Martija o ubijanju ljudi radi vađenja i prodaje njihovih organa i nedozvoljene trgovine ljudskim organima u Albaniji i/ili na Kosovu, koje su navedene u paragraf 1 i 4 Rezolucije 1782 PSSE (2011), nakon više od deset godina dubinskih istraga od strane Specijalnih istražnih snaga EU i njenog nasljednika, Kancelarije Specijalističkog tužioca, ostaju neosnovane, nedokazane i nisu zasnovane na dokazima i činjenicama i stoga ih kao takve treba da ih posmatraju sve nacionalne i međunarodne institucije", ističe se u noti.

Dodaje se da se rezolucijom albanskog parlamenta poziva da Parlamentarna skupština Savjeta Evrope napravi naknadni izvještaj i da preispita Rezoluciju 1782 (2011), tako što će ponovo proceniti navode o nezakonitoj trgovini ljudskim organima u Albaniji i/ili na Kosovu.

"U svijetlu razvoja događaja koji su se odigrali tokom posljednje decenije, činjenica, dokaza i ažuriranih informacija, takođe uzimajući u obzir posvećenost, volju i punu saradnju Albanije i Kosova u službi istine i uspostavljanja pravde. Stalno predstavništvo Albanije ljubazno moli stalna predstavništva država članica i posmatrača u Savjetu Evrope da svojim nadležnim državnim organima proslede Rezoluciju o neosnovanim optužbama o nezakonitoj trgovini ljudskim organima na Kosovu iu Albaniji. Stalno predstavništvo Republike Albanije pri Savjetu Evrope koristi ovu priliku da stalnim predstavništvima država članica i država posmatrača Savjeta Evrope ponovi izraze svog dubokog poštovanja", navodi se u albanskoj noti.