ISTRAŽIVANJE KOMS-A

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) saopćila je dio rezultata ovogodišnjeg Alternativnog izvještaja o položaju i potrebama mladih, koji u jednom dijelu pokazuje stavove mladih Srbijanaca prema nacionalnim manjinama u toj državi.

Kompletan izvještaj KOMS će objaviti 12. augusta u Beogradu tokom Međunarodnog foruma mladih, prenosi agencija BGNES.

Na pitanje "Kakav je vaš odnos prema nacionalnim manjinama", mladi su mogli odgovoriti koristeći ljestvicu od četiri stepena, gdje je jedan najviša, a četiri najniža ocjena.

Albanci su dobili najvišu, odnosno najgoru 2.52, Bugari 2.09, Hrvati 2.04, Makedonci 1.75, a Crnogorci 1.68. U sredini se nalaze Mađari, Rumuni i "bosanske manjine".

Istraživanje je pokazalo da je 55 posto mladih Srbijanaca protiv uvođenja sankcija Rusiji, dok 43 posto njih vjeruje da Srbija treba balansirati "između Istoka i Zapada".

Na pitanje "ako biste morali birati između Istoka i Zapada", 53 posto mladih je odgovorilo da bi odabralo Istok.

Da Srbija ne treba osuđivati rusku agresiju na Ukrajinu, mišljenja je 55 posto mladih, a samo 18 posto vjeruje da Srbija treba uvesti sankcije Rusiji.