Od svih zemalja regiona

Albanija ima najveći broj tražilaca azila u zemljama EU tokom 2021. godine, od svih zemalja regiona, prenosi Gazeta express.

Prošle godine, zajedno sa neriješenim zahtjevima, 13.210 Albanaca je zatražilo azil u Evropi. Broj je i veći  kada se dodaju oni koji su se ranije prijavili i čekaju odgovor, ali i maloljetnici bez pratnje.

Nakon Albanije slijedi po broju zahtjeva slijedi Sjeverna Makedonija, a najmanje je azilanata u regionu ima Crna Gora.

Zemlja u kojoj su Albanci podneli najviše zahtjeva za azil je Francuska, a u Belgiji, se najviše maloljetnika prijavilo za azil. Njih 55 i iz Albanije i 25 sa Kosova.

Izvor: Kosovo Online/Zeri