18% za ubistvo

U Albaniji, 29 odsto osuđenih je zbog trgovine, prodaje i proizvodnje narkotika.

Prema podacima INSTAT-a, od 4,956 zatvorenika u 2021. godini, njih 1,431 je za krivična djela iz oblasti trgovine drogom i proizvodnje.

Na drugom mjestu su osuđeni za ubistvo sa 18% od ukupnog broja zatvorenika u Albaniji. Osuđenici za krađu, sa 14% ukupnog ranga, na trećem su mjestu.

Prema podacima Zavoda za statistiku Albanije, 61 odsto osuđenih je zbog krivičnih djela iz oblasti droge, ubistva i krađe, dok je preostalih 39 odsto za druga krivična djela.

Podaci Generalnog direktorata državne policije, Generalnog tužilaštva i Generalnog direktorata za zatvore pokazuju da su žene žrtve seksualnih zločina i nasilja u porodici.

U 2021. godini, u ukupnom broju oštećenih za krivična djela protiv ličnosti, žene čine 27,8% oštećenih, a najveći procenat njih je u seksualnim zločinima, krivičnim djelima protiv morala i dostojanstva kao i krivičnim djelima protiv djece, braka i porodica.

Izvor: Telegrafi/Kossev