Kriminalni poslovi

Albanci se pominju kao jedna od glavnih grupa kriminalnih mreža uključenih u šverc kokaina u Evropi i na nekoliko kontinenata u publikaciji Europola i Centra za praćenje droga, prenosi Reporteri.

U publikaciji se navodi da su albanske kriminalne mreže uspjele da primjene poslovni model iz proizvodnih ili tranzitnih zemalja u Južnoj Americi na maloprodajnu distribuciju unutar EU i šire.

Ovo uključuje finansiranje, pristup dobavljačima u zemljama proizvodnje ili tranzita, transport, vađenje, skladištenje, distribuciju i prikupljanje novca.

Većina kriminalnih mreža registrovanih u Europolu aktivna je više od 10 godina, neki akteri igraju ključnu ulogu decenijama, kao što su italijanske mreže, dok novi igrači traže veći udeo na tržištu kokaina, kao što su albanske, belgijske, britanske, holandske, francuske, irske, marokanske, srpske, španske i turske mreže.

Kriminalne mreže van EU koje potiču iz jugoistočne Evrope, posebno sa Zapadnog Balkana, takođe organizuju operacije šverca kokaina iz Latinske Amerike.

Mreže Zapadnog Balkana su se nametnule kao glavni organizatori aktivnosti trgovine kokainom na globalnom tržištu.

Istovremeno, čini se da su kriminalne mreže koje govore albanski proširile svoje aktivnosti u više zemalja EU od 2017.

Albanci i saobraćajna mreža iz Latinske Amerike


Kriminalne mreže iz regiona Zapadnog Balkana pojavile su se u posljednjih 10-ak godina kao ključni igrači na tržištu kokaina u EU.

Godinama su međunarodni uvoznici kokaina radili odvojeno od veletrgovaca i bandi koje su distribuirale drogu na ulicama. Međutim, kriminalna mreža na albanskom jeziku napustila je ovaj model i uspostavila kontrolu nad uvozom i distribucijom.

Koristeći sofisticirana kodirana sredstva komunikacije, lideri sa sjedištem u Ekvadoru direktno pregovaraju sa južnoameričkim narko-kartelima i organizuju velike pošiljke kokaina u glavne evropske luke uz pomoć saradnika sa sjedištem u Italiji, Holandiji i Albaniji.

Kokain se krijumčari preko evropskih granica skriven u vozilima opremljenim skrivenim pregradama.

Još jedna međunarodna operacija za sprovođenje zakona u kojoj je učestvovalo osam zemalja dovela je do podizanja optužnica protiv 61 osumnjičene osobe koja pripada balkanskoj mreži za trgovinu drogom za koju se vjeruje da je odgovorna za nekoliko veletrgovina kokainom u Evropi.

Ova kriminalna mreža imala je ogranke u nekoliko evropskih zemalja i bila je sastavljena uglavnom od kriminalaca iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Organi za sprovođenje zakona su pratili kretanje kriminalaca između Španije i Južne Amerike, kao i uvoz više od 1,25 tona kokaina u EU.

Španski istražitelji su takođe uklonili alternativne tokove prihoda mreže, kao što su proizvodnja i trgovina kanabisom i prodaja luksuznih vozila.
 
Izvor: Kosovo Online/Reporteri