Potrebna hitna akcija

Ruska invazija na Ukrajinu izaziva duboku zabrinutost na Zapadnom Balkanu, koji je posebno ranjiv na globalna dešavanja, poručilo je 29 organizacija civilnog društva i pojedinaca iz Srbije i sa Kosova i apelovalo na EU i države članice da promjene paradigmu proširenja, ali i da "ponovo osmisle" dijalog Beograda i Prištine.

U zajedničkom saopštenju ističe se da je ruska invazija na Ukrajinu negativno uticala na međunarodni poredak zasnovan na pravilima, a Zapadni Balkan je posebno ranjiv na globalna dešavanja, koja ugrožavaju međunarodno pravo, demokratiju i ljudska prava.

„Mi, predstavnici organizacija civilnog društva sa Kosova i iz Srbije, osuđujemo agresiju Rusije na Ukrajinu i pozivamo naše vlade da se pridruže stavu Evropske unije“, naveli su u saopštenju.

Apeluju na EU i njene države članice da promjene paradigmu proširenja, „kako bi osigurale praktičan i proaktivan pristup evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana“.

"Pozivamo i širu međunarodnu zajednicu da podrži naš region, u cilju obezbjeđivanja održivog mira i bezbjednosti", poručile su organizacije i pojedinci.

Smatraju da bi posljedice takvih kršenja međunarodnog prava mogle da budu izuzetno destabilizujuće za ovaj postkonfliktni region i da je, u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu, ovo odlučan trenutak u istoriji, koji poziva na brzu reakciju vlada regiona i međunarodne zajednice, kako bi se podržalo poštovanje vladavine prava, međunarodnog prava, solidarnosti i ljudskih prava na Zapadnom Balkanu.

Ocjenili su da trenutna situacija podvlači važnost dijaloga između Kosova i Srbije, za obezbjeđivanje održivog mira, prosperiteta i blagostanja svih građana.

"Ona pruža priliku da se proces dijaloga razmotri i ponovo osmisli, i da prevaziđe okvire pojma konstruktivne dvosmislenosti, kako bi vodio inkluzivnom procesu, koji bi doveo do pravno obavezujućeg i trajnog sporazuma", navedeno je u saopštenju.

Zaključuju da je potrebna hitna akcija EU, koja bi podstakla i podržala suštinske reforme – posebno kada je riječ o vladavini prava – i time ubrzala integraciju Zapadnog Balkana u EU.

Među 29 organizacija i pojedinaca koji su potpisali zajedničko saopštenje su i Beogradski centar za bezbjednosnu politiku (BCBP), Institut za evropske poslove (IEA), Kosovski centar za bezbjednosne studije, Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), akademik univerziteta u Prištini Vjolca Krasniqi, Inicijativa mladih za ljudska prava - Srbija i Inicijativa mladih za ljudska prava - Kosovo.