Evropska komisija

Evropska komisija pozdravila je izvještaj Evropskog revizorskog suda o podršci Evropske unije vladavini prava na Zapadnom Balkanu uz konstataciju da su evropski revizori ocjenili da je podška EU ”doprinela reformama koje su dovele do nekih pozitivnih pomaka u vladavini prava u nekim partnerskim zemljama sa Zapadnog Balkana”, prenosi Tanjug.

”Vladavina prava ostaje kamen temeljac procesa pridruživanja i odrediće ukupni tempo napretka partnera u proširenju na njihovom putu ka EU”, navodi se u saopštenju Komisije prosleđenom Tanjugu.

U saopštenju se konstatuje da je EK kroz novu metodologiju pristupnja pojačala fokus na pitanjima vladavine prava i osnovnih pravima.

”Tokom proteklih godina postignut je značajan napredak, ali je jasno da još mnogo toga treba da se uradi. Nastavljamo da sarađujemo sa vlastima i drugim relevantnim akterima na Zapadnom Balkanu kako bismo unapredili ovaj posao”, stoji u saopštenju Komisije.

Evropska komisija podsjeća je u posljednjem izvještaju o napretku zemalja u procesu pristupanja Uniji konstatovan značajan napredak ”posebno kod nekih partnera sa Zapadnog Balkana u oblasti vladavine prava i ocjenjuje da su neophodni dalji napori u ovoj oblasti kako bi se stvorila ”prava kultura vladavine prava” kao i ”jača politička posvećenost Zapadnog Balkana za pokretanje ključnih reformi”.

Istovremeno, Komisija navodi da prepoznaje ključnu ulogu koju imaju civilno društvo i mediji u svakom demokratskom pluralističkom društvu zasnovanom na vladavini prava i nagalšva da će nastaviti da ih podržava u u obavljanju njihove kritičke funkcije kada je riječ o vladavini prava na Zapadnom Balkanu.