Zahtjev Inicijative mladih

Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija (YIHR Srbija) i Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo (YIHR Kosovo) zahtjevaju od pregovaračkih timova Beograda i Prištine da što prije objave dokument na srpskom i albanskom jeziku o razmjeni i/lii otvaranju tajnih arhiva kako bi javnost, a prije svega porodice nestalih bile upoznate sa daljim koracima u potrazi za nestalim osobama.

Prištinska i beogradska delegacija sastale su se prošle nedjelje u Briselu gde su, između ostalog, razgovarali o pitanju nestalih.

Potpredsjednik Vlade Kosova, Besnik Bislimi, koji je i predvodnik prištinske delegacije, prvi je saopštio, nakon dvodnevnih razgovora, da su se sa srpskom stranom dogovorili o otvaranju svih arhiva – Beograda i Prištine, što je potom potvrdio i predvodnik srpske delegacije, Petar Petković.

Ova izjava naišla je na seriju negativnih reakcija najvećih opozicionih stranaka na Kosovu, kao i Udruženja veterana "OVK" i pojedinaca.

Danas su se povodom dogovora o otvaranju arhiva, zajedničkim saopštenjem oglasili i Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije i Kosova, sa zahtjevom da se dokument o otvaranju i razmjeni ovih arhiva što prije objavi na dva jezika, kako bi porodice nestalih bile upoznate sa daljim koracima potrage za svojim članovima.

„Naše dvije organizacije zahtjevaju da Vlade Srbije i Kosova, uz posredstvo EU, kroz jedan sporazum utvrde saradnju svih institucija u pogledu rješenja pitanja nestalih iz sukoba na Kosovu koji bi pored ostalog, jasno regulisao i uskladio nacionalne propise kako bi se pronašla i otvorila različita arhivska građa“, poručuju.

Ove organizacije takođe ukazuju da takav sporazum mora imati mehanizme kontrole, koje će osigurati EU kao fasilitator, kao i periodične izvještaje o implementaciji.

Takođe, navode, potrebno je da Vlade Srbije i Kosova iniciraju izmjene u krivičnom zakoniku, kao i u zakonima o nestalima, tako da prisilni nestanak postane posebno krivično djelo shodno Konvenciji UN-a o zaštiti svih lica od prisilnih nestanaka kako bi se ubrzalo otkrivanje nestalih i procesuirali oni koji informacije skrivaju.