Američki analitičar

Američki analitičar David Phillips novi pristup premijera Kosova Albina Kurtija za pregovaračkim stolom sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem smatra primjerenim i neophodnim za Kosovo, prenosi Reporteri.

Uprkos promjeni toka pregovora na kosovskoj strani, David Phillips ne vidi sporazum u bliskoj budućnosti, a za neuspjeh pokušaja pomirenja krivi Srbiju i lično predsjednika Vučića.

Phillips ističe da Kosovo ne treba da potpiše sporazum koji ide na njegovu štetu samo radi dijaloga.

"Kao što je Kurti pokazao, Kosovo ima primarnijih problema: zaposlenje, pravosuđe, pandemija kovid-19. Kosovo je već nezavisna zemlja i nema potrebe za pregovorima o njegovom statusu. Treba razmotriti detalje uzajamnog priznanja između Kosova i Srbije. Sve dok Srbija ne pokaže dobru volju, premijer Kurti mora biti oprezan da ne učestvuje u razgovorima samo radi dijaloga“, rekao je Phillips.

Direktor Mirovnog instituta na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, slaže se da su razgovori bolji od sukoba, ali da, decenijski proces dijaloga, treba da da i neke rezultate.

Smatra da bi njegova zemlja, SAD, trebalo da bude direktnije uključena, imenovanjem predsjedničkog emisara koji će dopuniti evropskog emisara Lajčaka u njegovim naporima.

Kao i to da američko učešće ne bi trebalo da se zasniva na imenovanju izaslanika, već da treba da ima i kaznenu ulogu zajedno sa EU za stranu koja ne sprovodi sporazume i ometa napredak na putu ka miru.

"Konačni sporazum može da se dogodi samo kada Vučić razumije cijenu koju će platiti za prepreke. Vučića lično mora koštati ako nastavi da negira stvarnost i ometa napredak“, rekao je Phillips.

Između ostalog Phillips je u intervjuu za TV Klan Kosova rekao da EU treba detaljno da pregleda sprovođenje 33 postojeća sporazuma postignuta u dosadaćnjem dijalogu Beograda i Prištine.

Naglasio je da je ciljevi pregovora nikada nisu postavljeni.

"Strane se moraju složiti da su nezavisnost i suverenitet ciljevi pregovora. Došlo je vrijeme da se usredsredimo na suštinska pitanja, a ne na mjere za izgradnju povjerenja“, rekao je Phillips.

Govoreći o četiri Kurtijeva prijedloga na prvom sastanku sa Vučićem u okviru nastavka dijaloga Phillips je rekao da je pitanje nestalih presudan za napredak u dijalogu.

"Takođe su potrebni preuzimanje odgovornosti i kompenzacija. Počiniocima zločina nije mjesto za pregovaračkim stolom. Veljku Odaloviću i Zoranu Anđelkoviću trebalo bi suditi zbog sumnje za zločine, a ne u Briselu“, rekao je Phillips.

Ocjenio je da ekonomska saradnja postavlja temelje za dugoročnu izgradnju mira i pomirenje.

"Da bi se optimizovale pozitivne koristi, trgovinski sporazumi i razvoj infrastrukture ne mogu biti jednostrani. Obe strane moraju imati značajne koristi“, rekao je Phillips.

Dodao je da je „mirovni pakt“, kao formalni sporazum dao jasan signal da sporove treba rješavati pregovorima, a ne nasilnim sukobima.

Istakao je da po pitanju uzjamnosti, Srbija mora da štiti i promoviše prava albanske manjine u skladu sa odredbama o manjinskim pravima koja postoje u Ustavu Kosova i Ahtisaarijevim principima. Zajednica srpskih  opština sa srpskom većinom je suvišna i ne bi trebalo da bude u fokusu pregovora.

"Potreban je institucionalni mehanizam za nadgledanje i sprovođenje sporazuma o pravima za kosovske Srbe, kao i Albance u Srbiji“, rekao je Phillips.

Odgovarajući na pitanje da li EU treba da ponudi konkretno rješenje strankama, Phillips je rekao da Srbija neće priznati suverenitet i nezavisnost Kosova ukoliko na nju ne izvrši pritisak.

"Beskrajni pregovori ne vode nikuda, SAD i EU treba da iznesu detalje potpunog i konačnog sporazuma, a zatim ga predstave obema stranama. Saradnja će biti nagrađena, a prepreke sankcionisane“.

Prema Phillipsovim riječima uloga SAD u nastavku dijaloga, tj. transatlantska saradnja bi povećala izglede za uspjeh, te da SAD treba da poboljša diplomatiju imenovanjem specijalnog predsjedničkog izaslanika koji će dopuniti rad Miroslava Lajčaka, jer „bez jačeg američkog angažmana, pregovori teško da će išta postići“.

"Konačni dogovor može se dogoditi tek kada Vučić shvati cijenu koju će platiti za prepreke. Osim poglavlja 35, koje pristupanje Srbije uslovljava dobrosusjedskim odnosima, Vučić lično mora koštati ako nastavi da negira stvarnost i koči napredak. Postoje sumnje da on i njegov brat imaju značajnu imovinu nepošteno oduzetu od stranih banaka. Ova imovina mora biti zamrznuta sve dok Vučić ne pristane na saradnju“, rekao je Phillips.

Izvor: Kosovo Online/Reporteri