PRED SAMI GENOCID

O tom susretu Nesib Mandžić svjedočio je 18 godina kasnije pred Haškim tribunalom

Ratko Mladić je 11. jula 1995. godine pred kamerama i pripadnicima UN snaga iz Holandije na pregovorima koji su u stvari bili farsa, delegaciji Srebreničana predvođenih Nesibom Mandžićem, tadašnjim direktorom srednje škole u Srebrenici obećao „kao čovjek i general“ da će „pomoći“ nedužnom stanovništvu, prenosi Žurnal.

O tom susretu Nesib Mandžić svjedočio je 18 godina kasnije pred Haškim tribunalom.

Transkript:

Ratko Mladić: Pod broj jedan treba da položite oružje i svima koji polože oružje garantujem život. Imate moju reč kao čoveka i generala da ću iskoristiti svoj uticaj da pomognem nedužnom muslimanskom stanovništvu koje nije cilj dejstva Vojske Republike Srpske. Cilj našeg dejstva nisu ni humanitarne organizacije, međunarodne, niti snage UNPROFOR-a, iako su snage NATO pakta po zahtjevu UNPROFOR-a, kao i snage UNPROFOR-a na nas tukle ne samo na položaje VRS već i civilno stanovništvo. Da bi mogao da odlučim i kao čovjek i kao komandant, treba da dobijem jasan stav predstavnika vašeg naroda. I spreman sam sutra primiti delegaciju odgovornih ljudi muslimanske strane u 10 sati na ovom mjestu sa kojima mogu razgovarati o spasu izbavljenja vašeg naroda iz bivše enklave Srebrenica. Do 10 sati narediću sutra obustavu operacije. Prema borcima, vašim borcima koji polože oružje postupaćemo u duhu međunarodnih konvencija i svakome garantujem život, čak i onima koji su počinili zločine prema našem narodu. Da li ste me razumeli? Nesibe, i u vašim je rukama sudbina vašeg naroda, ne samo na ovom prostoru. Završio sam , slobodni ste, čekam vas u 10 sati sutra.

Nesib Mandžić: Ja vam kažem iskreno da sam slučajno predstavnik..

Ratko Mladić: To je vaš problem, dovedite ljude koji mogu obezbjediti predaju oružja i spasiti vaš narod od uništenja.

Ratko Mladić Nesibu Mandžiću (dok se rukuju): U tvojim je rukama sve, i dovedi ljude koji znače nešto. Ako ne mogu ljudi, mogu žene.