Pomirenje i razmjena iskustava

Oko 30 mladih iz srpske i albanske zajednice na Kosovu, starosti od 16 do 30 godina imali su priliku u okviru Programa razmjene mladih da uče o pomirenju, suočavanju sa prošlošću, međukulturnom dijalogu i razmjene iskustva i ideje, prenosi N1.

Učesnici programa su ove nedjelje u Prištini imali priliku da prikažu svoje radove. U jednonedjeljnom programu 30 mladih iz raznih gradova Kosova imali su priliku da razmjene iskustva i ideje o pomirenju, suočavanju s prošlošću i međukulturalnom dijalogu, kao i da posjete mjesta kolektivnog pamćenja, u cilju njihovog upoznavanja sa posljedicama posljednjeg rata na Kosovu.

Organizovana u okviru Programa razmene mladih, ova aktivnost ima za cilj povećanje komunikacije i saradnje mladih iz razih zajednica na Kosovu, naročito onih iz albanske i srpske.

Organizatori kažu da je za njih veliki izazov to što se mladi iz albanske i srpske zajednice na Kosovu ne poznaju dovoljno.

„Ono što je za nas zabrinjavajuće je da obe strane znaju veoma malo jedna o drugoj. Srpska zajednica zna malo o društvenim događajima u koje je albanska zajednica uključena. Isto važi i za albansku zajednicu. Imamo totalni prekid kao i dve različite realnosti koje funkcionišu“, kaže koordinator projekta Trina Binaku.

U posljednjoj radionici učestvovalo je 30 mladih od kojih je više od 10 bilo srpske nacionalnosti. Bili su podjeljeni u četiri manje grupe sa različitim temama kao što su filmska produkcija, fotografija i priče.

Na izložbi su prikazani filmovi i slike proizašle iz njihove saradnje tokom jednonedjeljne radionice, koja je, kako kažu, veoma dobrodošla.

„Veoma mi je bilo prijatno da razgovaram sa nekim, da učim novi jezik kroz neki da kažemo taj zajednički jezik kao što je na primjer engleski jezik, tako sam naučio par riječi albanskog. Tu bude zanimljivo, i razmjenjujemo različite riječi koje su, na primjer, meni zanimljive takođe i njima. Tako upoznajemo i kulturu različitih nacionalnosti“, kaže Ivan Krstić, učesnik programa.

„Mislim da bi trebalo da svi znamo šta se prije desilo, ali da ne gledamo da se to ponovo dešava, već da svi stvaramo mir i da živimo jedni sa drugima zajedno“, kaže učesnik programa Miodrag Živković.

Fisnik Topali koji u Prištini studira matematiku, slaže se sa Miodragom. Kaže da je suočavanje sa prošlošću jedino rješenje ka održivom suživotu.

„Suočavanje sa prošlošću i poznavanje prošlosti je veoma važan korak kako bi se postiglo pomirenje koje nam je svima potrebno, bez razlike šta se desilo. To ne znači da zaboravimo šta se desilo, to bi bilo veoma loše i nije rješenje“, ističe Fisnik Topali.

Organizatori dodaju da projekti poput ovoga imaju za cilj stvaranje slobodnog i razvnopravnog društva, ali i podsticanje povjerenja i razumijevanja između mladih sa Kosova.

Video prilog pogledajte OVDJE.

Izvor: N1 Info