Balkan se prazni

Njemačka ima veliki problem sa manjkom kvalifikovanog zdravstvenog osoblja, korona otežava njihov dolazak, a poboljšanje zavisi od daljeg razvoja situacije, koju je teško predvidjeti, poručuju stručnjaci.

Zakon o useljavanju stručne radne snage u Njemačku ovog mjeseca obilježava svoj prvi rođendan.

Ovaj zakon je poslije mnogih peripetija, stupio na snagu 1. marta 2020. godine, kratko nakon izbijanja epidemije korone u Njemačkoj i prvog lokdauna sredinom marta prošle godine.
 
“Zbog korone je teško ocjeniti kakvo bi bilo stvarno dejstvo ovog zakona nakon prve godine njegovog postojanja”, kaže za Deutsche wele jedan od njegovih članova Savjeta za migraciju i integraciju (SVR), profesor ekonomije Panu Poutvara, direktor Instituta za istraživanje migracija na uglednom Ludvig-Maksimilian univerzitetu u Minhenu.

“Činjenica je”, istako je profesor Poutvara, “da je u Njemačku, zbog uvođenja mjera za otežan ulazak građana sa takozvanih rizičnih područja zbog izbijanja korone, došlo i do daleko manjeg dolaska stručne radne snage iz inostranstva, koja je Njemačkoj preko potrebna i niko ne može da predvidi kako će se stanje dalje odvijati”.

Pandemija je u posljednjih godinu dana imala veoma negativan efekat na dolazak radne snage sa područja zemalja takozvanog Zapadnog Balkana, u koje Njemačka ubraja Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju.

To se naročito, po mišljenju stručnjaka SVR, ogleda u sprovođenju takozvanih Pravila za Zapadni Balkan, na osnovu kojeg nekvalifikovani i niskokvalifikovani radnici sa tog područja imaju privilegovan pristup njemačkom tržištu rada.
 
U Njemačkoj je 1. janura 2021. godine stupilo na snagu novo Pravilo koje predstavlja produžetak aktuelno važećeg Pravila za Zapadni Balkan kojim njemačka savezna vlada državljanima navedenih zemalja omogućuje ovaj privilegovan pristup ovdašnjem tržišu rada, za svaku vrstu zaposlenja i nezavisno od toga da li im je kvalifikacija priznata.

Po navodima SVR-a je u januaru i februaru 2020, dakle prije izbijanja korone, zahtjeve za vizu podnelo je 5.500 osoba, a u periodu od aprila do januara 2021. tek 2.600.

Produženje navedenog Pravila važi do kraja 2023. godine, a preduslov za izdavanje vize ostaje i dalje dobijanje saglasnosti njemačke Savezne agencije za rad.