ODLUKA VLADE

U Sloveniju je od jučer moguć ulazak bez odlaska u karantin samo sa negativnim PCR testom iz EU, odnosno šengenskog područja, i to ne starijeg od 24 sata, odlučila je slovenska vlada.

Prema tome, za ulazak u Sloveniju više ne važe ni PCR testovi sa Kosova, iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije.

Kako se navodi, počev od 25. decembra u Sloveniju je moguć ulazak bez odlaska u karantin samo sa negativnim PCR testom iz EU, odnosno šengenskog područja, ne starijeg od 24 sata.

Novom odlukom više nije moguće ulaziti sa negativnim PCR testom koji je urađen u institucijama na Kosovu ili nekoj drugoj državi van EU, odnosno šengenskog područja, upozorava se. Kako se navodi, ulazak u Sloveniju iz države na crvenoj listi bez upućivanja u karantin kod kuće ili bez prilaganja negativnog rezultata testa na prisustvo virusa SARS-CoV-2 dozvoljava se samo za sedam izuzetaka, i to:

1. Prekogranični dnevni radni migrant, koji je u radnom odnosu u jednoj od država članica Evropske unije ili drugoj državi šengenskog područja, za šta ima dokaz, odnosno potpisanom izjavom dokazuje razlog za prelazak granice kao dnevni radni migrant i vraća se u roku od 14 sati od prelaska granice;

2. Osoba koja je upućena na ili sa izvršenja zadataka u sektoru međunarodnog prevoza i to pri prelasku granice dokazuje "Potvrdom za radnike u sektoru međunarodnog prijevoza", potvrdom Komisije o izvođenju zelenih voznih pojaseva ili drugim odgovarajućim dokumentom iz kog se može vidjeti da ga je uputio poslodavac;

3. Osoba koja prevozi robu u Sloveniju ili iz Slovenije u privrednom saobraćaju, kao i za teretni saobraćaj u tranzitu i napušta Sloveniju u roku od osam sati po prelasku granice;

4. Osoba koja putuje u tranzitu kroz Sloveniju i napušta je najkasnije u roku od šest sati po ulasku;

5. Predstavniku stranog sigurnosnog organa (policije ili pravosuđa), koji izvršava zvanični zadatak i napušta Sloveniju čim je to po izvršenju zadatka moguće;

6. Osoba koja je dovezena u Sloveniju spasilačkim ili sanitetnim vozilom, kao i pratećoj zdravstenoj pratnji u tom vozilu;

7. Osoba sa diplomatskim pasošem

Kako se navodi, više ne važe izuzeci zbog uključenosti u vaspitanje i obrazovanje, zbog hitnih poslovnih razloga, zbog planiranog hitnog zdravstvenog pregleda ili zahvata, za dvovlasnike ili zakupodavce zemljišta u pograničju ili na obje strane državne granice, zbog održavanja kontakata sa članovima uže porodice, radi pristupa prodavnicama i uslugama u susjednoj državi, prenosi N1.

Dakle, u ovim slučajevima je potrebno imati negativan test, inače će osoba biti upućena u karantin.

Detalje pročitajte ovdje.

Izvor: Faktor/N1