Nova Uredba o zapošljavanju
Od 1. januara 2021. u Njemačkoj na snagu stupa sljedeći dio Uredbe o zapošljavanju sa Zapadnog Balkana.
IndeksOnline je saznao da stanovnici Kosova koji su imali termin za radnu vizu u Ambasadi Njemačke u Prištini su je izgubili i da će od 1. januara 2021. biti nova uredba za one koji imaju interes da rade u ovoj zemlji.

Neki od onih koji čekaju na izdavanje radnih viza sada dobijaju e-poštu/obavijest od njemačke ambasade da je njihov termin otkazan iz nekoliko razloga.Postojeći unosi na trenutnoj listi čekanja za datume prijave imali su rok važenja do 31.12.2020. samo za prijave prema staroj Uredbi i više se ne mogu razmatrati. Možete se registrirati za novi datum prijave prema novoj uredbi na novoj listi datuma prijave čim to postane dostupno, prenosi IndeksOnline.

Zbog brojnih termina, a nedavno i kao posljedica COVID-19, prijave predane u 2017.-2018. i 2019. godini ostale su nerazmatrane.

Putem nove uredbu, Savezna vlada stvorila je privilegiran pristup njemačkom tržištu rada nakon 2020. godine za građane iz šest zemalja Zapadnog Balkana.

Ovo i dalje vrijedi za bilo koju vrstu posla - bez obzira na priznatu kvalifikaciju. Uslov za izdavanje vize i dalje ostaje odobrenje Savezne agencije za zapošljavanje.

U odnosu na prethodnu uredbu, postoji novi element koji slijedi: U roku jedne kalendarske godine Savezna agencija za zapošljavanje može izdati najviše 25.000 odobrenja za šest zemalja. Ovaj broj donekle odgovara broju viza ove kategorije izdatih za 2019. godinu. Ova post-uredba vrijedi do kraja 2023. godine.

Prijave se mogu podnijeti samo odgovornom njemačkom predstavništvu u jednoj od šest spomenutih zemalja, a ne direktno u Njemačkoj. To znači da samo oni državljani koji imaju prebivalište u nekoj od ovih zemalja imaju pravo da se prijave.

Dolazna putovanja u svrhu zaposlenja prema § 26 poglavlju 2 Pravilnika o zapošljavanju bit će moguća tek nakon ukidanja ograničenja putovanja uvjetovanih pandemijom širom EU. Nova lista datuma prijave bit će dostupna tek nakon uklanjanja dolaznih ograničenja putovanja zbog COVID-a. Datum/vrijeme prijave, molbe za izdavanje viza i izdavanje viza tada će se poduzeti na osnovu ove nove liste. Kada dolazna putovanja budu ponovo moguća i nova lista datuma prijave bude online, dobićete relevantne informacije od njemačke ambasade.

U budućnosti će se datumi zahtjeva za vizu prema § 26 poglavlju 2 Pravilnika o zapošljavanju davati odvojeno za svaki mjesec. Ako podnosite zahtjev za vizu, svoju prijavu za datum podnošenja zahtjeva morate registrirati na listi na web stranici Ambasade, koja će se objavljivati svakog prvog u mjesecu. Kakva će biti detaljna procedura, to treba razjasniti u pravo vrijeme.