U dužini od tri kilometra asfaltirana je dionica puta Restelica – Strezimir. Vrijednost projekta je 220 hiljada eura, a izvođač radova je građevinska firma "Ge-projekt". Projekat je finansiran iz opštinskog budžeta namjenjenog za kapitalne investicije.

Ovo je početak realizacija onoga što mi nazivamo prioritet nad prioritetima, kazao je za Gorapress Šerif Aga, zamjenik predsjedavajućeg SO Dragaš.
"Naš cilj je da Goru otvorimo prema susjednim državama i da ona ne bude više slijepo crijevo kako je do sada bio slučaj. Gora je dugo godina bila zatvorena, tržište zbog veoma loše putne infrasrukture suženo i jedini pravac kojim ste se mogli kretati iz Gore bio je pravac sjevera odnosno pravac prema Prizrenu. To govori o veoma ograničenom i skučenom tržištu, a posljedice toga su vidljive i danas. Migracija koja je jako izražena, do današnjeg dana ne zaustavljena, inicirana je zbog veoma loših ekonomskih uslova", istakao je Šerif Aga.
Odbornik SO Dragaš i potpredsjednik "Demokratske stranke Vatan" Velid Hadžisin kaže da se naapokon realizira jedan dio projekta koji je od velikog značaja za čitavo stanovništvo Opštine Dragaš, a posebno za nevećinsku zajednicu koja živi u njenom pograničnom dijelu.
"Ovaj projekat otvara perspektivu za razvoj turizma, stočarstva, trgovine, a u doglednoj budućnosti i prekograničnu saradnju nekoliko opština na granici između Republike Kosova i Makedonije. Za narednu godinu smo takođe zahtjevali istu sumu novca u poziciji kapitalnih investicija, koja bi bila dovoljna da se dovrši baj-pas koji će povezivati Restelicu sa glavnim putem koji povezuje našu Opštinu sa Makedonijom. Nažalost, između odbornika nevećinske zajednice nastao je nesporazum u shvatanju prioriteta pa je dobar dio sredstava usmjeren na izgradnju vodovoda u Restelici", kazao je Velid Hadžisin.