"Predavanja na Univerzitetu u Prizrenu počinju naredne sedmice. O tome će javnost biti obavještena na press konferenciji gdje ćemo i objaviti sve podatke", izjavio je rektor ovog univerziteta Ronald Münch nakon sastanka sa gradonačelnikom dr Ramadanom Mujom.


Oni je novinarima izjavio da će zgrada srednje medicinske škole privermeno biti na raspolaganju univerzitetu, dok se ne nađe bolje rješenje za 2600 studenata, koliko trenutno broji ovaj novootvoreni univerzitet, naravno sa studentima Edukativnog fakulteta koji je i zvanično pripojen ovoj visokoškolskoj ustanovi u gradu na Bistrici.
 
To međutim nije sve. Po riječima rektora Müncha, osim 7 postojećih fakulteta univerzitetu će se uskoro pripojiti u muzička akademija koja će biti smještena u zgardi nize i srednje muzičke škole koja ima višedecenijsku tradiciju.
 
Ovaj njemački professor je potvrdio da će ovaj univerzitet biti respektabilan u Evropi i kadrovi koji budu proizišli odavde moći će da se zapošlajavajau u cijeloj Evropi i svijetu.
 
Što se tiče nastave na bosanskom i turskom jeziku rektor Münch je kazao da će to biti vrlo komplikovano pitanje.
 
“Trenutno nemamo jasne podatke o potrebama za nastavu na ova dva jezika i oni nam trebaju što hitnije. Ukoliko ima dosta zaintersovanih potrudićemo se da obezbjedimo što više docenata i profesora na albanskom i engelskom jeziku oformićemo grupe studenata. Mislim da imamo malo ponuda i inteersovanja od strane studenata i profesora koji su u stanju da formiraju, primjera radi, grupu za menadžment, na ova dva jezika”, kazao je rektor Münch dodavši da se interkulturalnost univerziteta mora dopuniti i nastavom na romskom jeziku.
 
“Nakon ovoga trebamo sjesti i jasno utvrditi koje su potrebe. Kontaktiraćemo i razgovarati sa bošnajčkim, turskim i romskim predstavnicima. Šta će konkretno biti ostaje da se vidi“,  kazao je rektor i na kraju posebno naglasio da “sa druge strane omogućicemo upis oko 100 studenata na albanskom na edukativnom fakultetu pošto su ove godine upsiani studenti samo na bosanskom i turskom jeziku, ali ne i albanskom. Moramo sve ravnopravno tretirati”.