12. oktobar 2009. - Nakon održane javne debate u organizaciji Centra za integraciju etničkih zajednica u Prizrenu u subotu, 10. oktobra,  na temu „Osnivanje savjetodavnih Odbora u opštini Prizren“, danas su iznejete preporuke i zaključci upučeni opšinskim organima, javnim institucijama, civilnom NV i političkom sektoru.

“U opštini Prizren je neophodno  formiranje Savjetodavnog komiteta koji bi imao savjetodavnu, ali ne i obavezujuću ulogu pri samoj opstini” istakli su učesnici javne debate u okviru programa učesća građana u donošenju odluka, kojeg je upriličio Centar za integraciju manjinskih zajednica u Prizrenu u suradnji sa regionalnom kancelarijom OSCE-a.

Debati su, pored predstavnika NVO, politickih partija, OSCE-a, KFOR-a prisustvovali zamjenik ministra za rad i socijalnu zastitu, Ćemailj Smailji, zamjenik predsejdnika SO Prizren, Erdjan Shpat, zamjenik predsjedavajućeg SO Ćemailj Kurtisi, pojedini odbornici u skupstini, te prdstavnici zajednica Bošnjaka, Turaka, Roma i većinske zajednice.. Debatu je vodio koordinator centra, Refik Kasi.

Učesnici javne debate su zaključili da je na Kosovo samo 6 opština postupilo po administrativnom upustvu Ministarstva za lokalnu samoupravu i osnovale odgovarajuće „ad-hoc“ savjetodavne odbore. U prizrenskom regionu je odbore ovakve vrste osnovala samo opština Orahovac, ali da nisu profunkcionisali kako treba

U daljem tekstu zaključaka se navodi da je neophodno osnivanje Savjetodavnih odbora u prizrenskoj opštini, sa ciljem bolje suradnje opštinskih organa i civilnog sektora radi poboljšanja životnih uslova građana i zajedničkog rješavanja pojedinih problema

Po ovoj tačci istaknuta je spremnost pojedinih opštinskih organa da se osnuju ovi odbori i u SO Pirzrenu, koji bi ilmali savjetodavnu ulogu ukoliko u njih uđu istinski stručni ljudi koji poznaju lokalnu samoupravu

Na debati je primjećena „loša praksa predstavnika Konsultativnog vijeća pri uredu predsjenika Kosova koje do sada nije obavještavalo predstavnike NVO-a i šire o svom radu“.

Također, kaže se u zaključcima da je veoma važan broj članova Konsiltativnog odbora, te je iznesena bojazan da u tim odborima ne mogu biti zadovoljeni kriterijumi o zastupljenosti pripadnika manjinskih zajednica.

Obzirom da iz Zakona o lokalnoj samoupravi proističe i samo administrativno upustvo za osnivanje Savjetodavnih odbora, ne definiše se jasno njegovo finansiranje, no se može dvojako potumačiti, „može, i ne može“.

Shodno tome se preporučuje da nevladin sektor treba da uputi zahtjev opštinskim organima za osnivanje  Savjetodavnih odbora. Iako je na pragu održavanje lokalnih izbora, zahtjev treba biti proslijeđen, a on bi se trebao razmatrati nakon ozbora.

Također se preporučuje da broj članova Konsultativnog odbora bude minimalno  5, odnosno  9 maksimalno, jer je po brojnosti stanovništva Prizren druga opština na Kosovu, te da u u njoj žive skoro sve etničke zajednice.

Sa debate je preporučeno da se u savjetodavne Odbore predlože prave ljude koji poznaju problematiku, da moraju biti zastupljene sve etničke zajednice koje žive na teritoriji prizrenske opštine

Svakako, prisutni predstavnici NV i poliutičkog sektora, odbornici SO, predstavici Bošnjaka Turaka, Roma i večinske zajednice preporučili su opštini da izrade nacrta budžeta kojim se predviđa finansiranje članova Savjetodavnoh odbora.