10. jul 2009. - Na Edukativnom fakuletetu u Prizrenu i Školi biznisa u Peći danas je počeo upis budućih kandidata za studiranje na ovim visokoškolskim ustanovama.

Prema riječima profesora dr. Emruša Azizovića, koordinatora u nastavi na bosanskome jeziku pri Edukativnom fakulteteu u Prizrenu, upisni rok potrajaće sve do 20. jula, a zainteresirani kandidati na Edukativnom fakultetu u Prizrenu mogu konkurirati  na dvijema grupama; grupi za matematiku i informatiku i grupi za bosanski jezik i književnst, gdje će se primiti ukupno 70 studenata, odnsono po 35 studenata po grupi.

Na Školi biznisa u Peći primiće se 50 redovnih i 30 vanrednih studenata.

R. Kasi