30. jun 2009. - Jučer je, prema današnjem obavještenju Regionalne komande KPS, u Vrbnici održan Okrugli sto na temu “Bezbjednost ljudi i Ljudska prava“ na kojem su prisustvovali svi nadzornici policijskih jedinica prizrenskog regiona i organizacija koje se bave ovim pitanjem.

Cilj ovog okruglog stola, koji je podržan od strane GPD/a iz Prištine i NVO "Unifema", bio je učvršćivanje suradnje na podizanju bezbjednosti  ljudi i poštivanja ljudskih prava između Kosovske policijske službe i vladinim i NV organizacijama.