U 84 godini života

Jutros je, u svojoj 84 godini života, na bolji svijet preselio prosvjetni radnik, etnograf, publicista i bošnjački aktivista Džavit Redžepi.

Rođen je u Donjem Ljubinju, osnovnu školu je završio u u svom rodnom mjestu i u Prizrenu, dok srednju poljoprivrednu školu u Prizrenu te Višu pedagošku školu 1969. godine u Beogradu.

Vanredno je studirao Prirodnomatematički fakultet, smjer Biologija, na Univerzitetu "Kiril i Metodije" u Skoplju. Položio je i sve ispite na Pravnom fakultetu u Prištini ali nije diplomirao. Bio je spoljni saradnik Zavoda za zapošljavanje u Prizrenu, kao instruktor na osposobljavanju radnika za zanimanja građevinske struke. Bavio se pisanjem drama, putopisa, humora i satire, dok svoj dugogodišnji dvodecenijski naučno-istraživački rad kruniše 2019. godine remek-djelom Monografija Župe, Gore i Podgora, poduhvat Izdavačke kuće "Utilis" te štamparija Pena i Adi Print. 

Rahmetli Džavit Redžepi je do 2004. godine radio u svom rodnom Donjem Ljubinju kao nastavnik biologije. Ostavio je dva sina i tri kćerke.

Dženaza će mu biti obavljena u rodnom Donjem Ljubinju.