Aktivna zajednica

U okviru projekta “Aktivno građanstvo u kreiranju razvoja regije Župe i Podgora opštine Prizren” koji realizuje NVO “OZON“, sprovode se aktivnosti istraživanja potreba zajednice ove regije kao i praćenja rada skupštinskih zasjedanja, rad lokalnih institucija vlasti i druge opšinske aktivnosti.

Projekat ima za cilj da se poveća učešće prije svega mladih iz bošnjačke zajednice opštine  Prizren, u zastupanju njihovih interesa kroz prepoznavanje primarnih potreba ovog regiona.

Kako bi se mladi ove regije podstakli u uključivanje u društvene aktivnosti, kako bi se povećala odgovornost institucija lokalne samouprave opštine Prizren, kao i nivo transparentnosti u radu lokalnih institucija vlasti i poboljšao stepen informisanosti zajednice o angažovanju njihovih zastupnika na lokalnom, novinar Raif Kasi je posjetio više bošnjačkih naselja Prizrenskog kraja te tom prilikom obavio niz razgovora i intervjuisao pojedine lidere i istaknute mještaneove regije.

Takođe je prisustvovao redovnim skupštinskim zasjedanjima kao i drugim skupštinskim aktivnostima i obavio intervijue sa bošnjačkim lokalnim zastupnicima opštine Prizren.

U nastavku su prilozi koje je pripremio novinar Raif Kasi tokom njegovih posjeta pojedinim selima i institucija lokalne vlasti opštine Prizren.
Ovu aktivnost podržava program Kosovske Fondacije za Civilno Društvo (KCSF) „EJA Kosovo“, koji sufinansiraju Švajcarska Agencija za Razvoj i Saradnju (SDC), Švedska i Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga.