Bogato kulturno nasljeđe

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina, Ambasador EU na Kosovu, Tomáš Szunyog, Ministar kulture, omladine i sporta, Hajrulla Çeku, i glavna predstavnica UNDP Maria Suoko, posjetili su danas u Prizrenu Katedralu Gospe pomoćnice i Muzej hidroekonomije.

Oba spomenika kulture renovirana su kroz fondove Instrumenta EU za spoljnu politiku (FPI) a primjenio UNDP kroz projekat Kulturno nasljeđe kao upravljač za dijalog i socijalnu koheziju među zajednicama.

“Kosovsko bogato kulturno nasljeđe naša je veza sa prošlošću ali i lekcija za budućnost. Govori o toleranciji, prijateljstvu i koegzistenciji, što je više nego potrebno današnjem svijetu u kome mi živimo. Na dva načina, kroz instrument za pomoć za pristupne fondove i kroz Instrument za spoljnu politiku, EU je pomogla obnovu 56 kulturnih objekata, među kojima su džamije, crkve, arheološka i kulturna mjesta i muzeje, a doprinosi i očuvanju kosovskog kulturnog nasljeđa za sve zajednice i generacije koje dolaze", rekao je Szunyog.

Oba kulturna zdanja u Prizrenu na listi su MKOS kao zaštićeni spomenici. Katedralu je izgradio nadbiskup Dario Bicciarelli krajem 19. vijeka, dok je Hidroelektrična elektrana izgrađena između 1926. i 1928. i snabdjevala je Prizren strujom do 1973. godine 1979, pretvorena je u Muzej struje.