Klijent banke

Još jedan slučaj mogućeg falsifikovanog novca se istražuje na Kosovu. Ovog puta u Prizrenu.

Kako je saopštila Policija Kosova, službenik u banci je alarmirao nadležne nakon što je od klijenta primio novac kojim je on pokušao da uplati izvesni iznos, sa 544 eura novčanica za koje je službenik posumnjao da su lažne.

Obavještena je odmah i policija koja je konfiskovala novac.

Izvještaji o zaplijeni lažnih novčanica na Kosovu su česti, a osim što ih otkriva policija, otkrivali su ih i službenici zaposleni u bankama.