Slobodno kretanje

Direktorijat inspektorata u Prizrenu, na osnovu službenih dužnosti i zahtjeva Policije Kosova, za oslobađanje javnih površina, izvršila je provjere u ulicama "Hasan Prishtina", "Ukë Bytyqi", "Rruga e Muhaxherevi“, Parking pijaca i auto pijaca na putu Prizren-Suva Reka.

Tokom ove akcije sastavljeno je sedam zapisnika, gdje su uklonjena vozila s trotoara i roba koja je predstavljala smetnju slobodnom kretanju građana.