Povezivanje dvije države

Vlada Sjeverne Makedonije odobrila je trasu kojom će trebati da prođe put koji povezuje Tetovo sa Prizrenom. Dužina puta, prema studiji izvodljivosti, trebalo bi da bude oko 40 kilometara i biće povezana tunelom dužine 6,4 kilometra.

"Odabrana je trasa na kojoj treba da se gradi put Tetovo-Prizren, koju su odobrile naše dvije vlade", rekao je Ejup Rustemi, direktor JP "Putevi Sjeverne Makedonije". "Podijelili smo sredstva za početak projektovanja ovog puta."

On je naveo da bi nakon određivanja trase, Sjeverna Makedonija i Kosovo sada trebalo da potpišu sporazum o izboru projektanta i sufinansiranju izrade projekta za izgradnju puta Tetovo-Prizren.

Očekuje se da će realizacija ovog projekta stvoriti sigurnije i stabilnije transportne veze za ljude i preduzeća, posebno za povezivanje nacionalnih parkova, turističkih centara i putnih koridora između Kosova i Severne Makedonije.