Agencija za borbu protiv korupcije

Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je predistražni postupak protiv ministarke spoljnih poslova Donika Gërvalla-Schwarz zbog sumnje da nije prijavila da ima preduzeće u Njemačkoj, da je direktorka fondacije na Kosovu, niti je navela imovinu supruga i djece, prenosi Lajmi.

Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je da je u toku postupak prethodnih istraga prikupljanje, istraživanje i analize dokumentacije i drugih informacija.

"Povodom predmetnog slučaja, Agencija za borbu protiv korupcije razvija proceduru preliminarnih istraga prikupljanja, istraživanja i analize dokumentacije i drugih informacija relevantnih za predmet“, objašnjavaju iz Agencije.

Naime, potpredsjednicu Vlade i ministarku spoljnih poslova službenici istražuju zbog sumnji da se nije izjasnila o svim svojim funkcijama. Prema navodima "Zakletve za pravdu“, Donika Gërvalla-Schwarz nije prijavila da posjeduje preduzeće u Njemačkoj, da je direktorka fondacije na Kosovu, niti je prijavila imovinu svog muža i djece.

"Razvoj istrage i kontrola imovine obavlja se bez etničkih, polnih, jezičkih, vjerskih i drugih predrasuda subjekata koji se izjašnjavaju”, navodi se dalje u odgovoru Agencije za borbu protiv korupcije.

Takođe, prije dva dana Agencija je podnela krivičnu prijavu protiv ministarke industrije, trgovine i preduzetništva Rozete Hajdari zbog sumnje za neprijavljivanje ili lažno prijavljivanje imovine, prihoda, poklona i drugih materijalnih koristi ili finansijskih obaveza.

Po Krivičnom zakonu, svako lice koje je po zakonu dužno da prijavi imovinu, prihode, poklone, drugu imovinsku korist ili finansijske obaveze, a to ne učini, kažnjava se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. To krivično djelo smatra se učinjenim kada izjava nije podneta u roku za dostavljanje izjave.

Hajdari je nakon toga izjavila da je ispunila sve svoje zakonske obaveze.

Izvor: Kosovo online/Lajmi.net