Prizren, Župa

Tokom pandemije virusa Covid-19 žene su izložene različitim vrstama nasilja, krizama, omalovažavanjima, stigmatizaciji... U takvim situacijama žene ne traže pomoć nego se same bore ugrožavajući još više i sebe i svoju porodicu i okolinu gdje žive.

NVO Equality iz Prizrena implementira projekat "Psihološka pomoć za žene", te poziva i ohrabruje sve, prvenstveno žene i mlade djevojke svih zajednica, da se prijave za učešće i na taj način poboljšaju svoje mentalno zdravlje, a samim tim i svoj život učine kvalitetnijim. 

Projektom je predviđeno pružanje psihološke podrške ženama i mladim djevojkama iz regiona Prizrena i Župe, različitih etničkih zajednica. 

Psihološka podrška obuhvata tematska predavanja stručnjaka iz ove oblasti a nakon predavanja bit će održane i radionice. 

Tokom cijelog projekta psiholozi su dostupni za razgovore i individualne psihoterapijske sesije, na čelu sa Melisom Bilibanijem, master psihologije, kao i drugi stručni eksperti iz Sjeverne Makedonije i Kosova.

Projekat izgradnje povjerenja se odvija u skladu sa mjerama i preporukama Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova a finansijski je podržan od strane UNMIK-a. 

Za više informacija o projektu "Psihološka pomoć za žene" možete posjetiti internet stranicu ove nevladine organizacije ngoequality.org.