Namazdžah, najstarija osmanska građevina u Prizrenu na Kosovu, privlači veliku pažnju turista koji posjećuju taj grad.

Na području Kosova, gdje su Osmanlije vladale gotovo 500 godina, na svakom koraku je moguće vidjeti objekte i ostavštinu iz tog doba. Namazdžah u Prizrenu, jednom od najvažnijih turističkih gradova Kosova, predstavlja prvi osmanski objekat u tom gradu. Namazdžah, među stanovnicima Prizrena poznat i kao "Urušena džamija", danas je jedna od glavnih turističkih atrakcija grada.


Namazdžah sagrađen po naredbi sultana Mehmeda Fatiha


Smatra se da je ovo značajno kulturno naslijeđe u Prizrenu sagrađeno 1455. godine, nakon što je grad osvojila osmanska vojska, po naredbi sultana Mehmeda Fatiha kako bi vojnici u njoj mogli obavljati svoje vjerske dužnosti. Munara, koja se nalazi uz Namazdžah, kao i zidovi minbera i mihraba građeni su od rezanog i suhog kamena, a munara, koja je bila visoka 6,3 metra, vremenom je smanjena na 5,85 metara.

Također je poznato da su se srpski vojnici, koji su ušli u grad nakon Balkanskih ratova 1912. godine poslije okončanja osmanske vladavine na Kosovu, prvo fotografisali na Namazdžahu. Na prostoru gdje se nalazi ova građevina, koja je dugo ostalo bez nadzora nakon tog momenta, tadašnja uprava je izgradila Dom zdravlja i trgovinu.

Arheološka istraživanja na području gdje su se nalazili ostaci Namazdžaha vršena su 1969. i 1989. godine, ali projekat je prekinut prije nego što je završen. Muslimani u Prizrenu na ovom području su 1990. godine klanjali bajram-namaz kako bi skrenuli pažnju na postojanje Namazdžaha i potrebu restauracije objekta.

Radovi na restauraciji završeni 2002.


Radovi na restauraciji, započeti protokolom potpisanim u augustu 2001. između Komande turskog bataljona pri misiji NATO-a na Kosovu, Opštine Prizren i Zavoda za očuvanje historijskih spomenika Prizren, završeni su 5. aprila 2002. godine.

Kasnije je u saradnji delegacije Univerziteta Gazi i Agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju Republike Turske (TIKA) izvršeno potpuno uređenje područja na kojem se nalazi Namazdžah.

Namazdžah, koji je posebno važan za tursku zajednicu i druge muslimane koji žive u Prizrenu, danas je jedno je od najposjećenijih mjesta lokalnog stanovništva i stranih turista.

Namazgah, najstarija osmanska građevina u Prizrenu plijeni svojom ljepotom