Lopovi ne miruju

Svi prozori, ukupno njih 54, ukradeni su iz nedovršene zgrade staračkog doma u prizrenskom naselju "Dardanija".

Radove na izgradnji Doma za stare započela ju 5. januara 2017. godine prethodna vlast u Prizrenu u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalne zaštite, a trebali su biti završeni za više od 18 mjeseci, ali nisu završen na vrijeme kao rezultat nemara ekonomskog operatera za sprovođenje ovog projekta, kaže direktor socijalne zaštite u Prizrenu, Islam Thaçi.

"U četvrtak nas je građanin obavijestio da su prozori postavljeni u ovoj zgradi ukradeni, a slučaj smo prijavili policiji zbog krađe 54 prozora različitih dimenzija", rekao je Thaçi.

Direktor Thaçi rekao je da će nakon ovog slučaja i raskida ugovora sa ekonomskim operatorom, u saradnji sa Direktorijatom administracije uskoro angažovati članove fizičkog obezbjeđenja na održavanju ovog objekta.

Dalje je dodao da će projekat za završetak preostalih radova ponovo biti na tenderu, jer su potrebe za takvim objektom za starije osobe velike.

U vezi s ovim slučajem kontaktiran je i glasnogovornika Regionalne direkcije policije u Prizrenu Shaban Osmanollaj, koji je rekao da se policija, nakon što je dobila informacije od direktora socijalne zaštite, Islama Thaçija, preko svoji jedinica za istragu bavi ovim slučajem na otkrivanju počinitelja ovog gnusnog djela.