Istraživanje Kosovskog centra za sigurnosne studije

Kosovski centar za sigurnosne studije objavio je izvještaj “Zapažanja građana o novim prijetnjama nasilnog ekstremizma na Kosovu”. U izvještaju je objavljeno da više od polovine ispitanih smatra da povratnici sa stranih ratišta predstavljaju opasnost po bezbjednost.

Istraživanje Kosovskog centra za sigurnosne studije pokazuje da većina ispitanika smatra da institucije nisu učinile dovoljno u borbi protiv ekstremizma i da povratici sa svjetskih ratišta predstavljaju potencijalnu opasnost.

 “Više od 65% građana Kosova smatra da oni predstavljaju opasnost po bezbjednost. 68% ispitanika ženskog pola opasnost vide u ekstremnom nasilju, za razliku od muškaraca koji dijele njihovo mišljenje u manjem procentu, dok više od 50% ispitanika iz svih oblasti na Kosovu potencijalnu opasnost vide u ljudima koji se vracaju sa ratišta iz Sirije i Iraka“, saopštila je Vesa Kelmendi iz Kosovskog centra za sigurnosne studije.

Ministarstvo obrazovanja na Kosovu je posvećeno spriječavanju nasilnog ekstremizma. U 2018. i 2019. godini ono će biti posvećeno borbi protiv svakog vida ekstremizma.

“Naše najveće dostignuće je upoznavanje prosvjetnih radnika sa bazičnim konceptima nasilnog ekstremizma, radikalizma i terorizma. Upoznali smo prosvjetare sa njihovom ulogom. Dvije godine smo intenzivno pratili kako se škole suočavaju sa ovom osjetljivom temom. Očekujemo da u 2019. budu izrađeni priručnici koji će olakšati predstavljanje ove teme na času“, rekla je predstavnica Ministarstva obrazovanja Mimoza Hasani Plana.

Iz Kosovskog centra za sigurnosne studije poručuju da ovaj izvještaj predstavlja i stavove građana o pristupu institucija ovom važnom problemu, sprovođenju politike Vlade Kosova u spriječavanju nasilnog ekstremizma.

„Često su građani komentarisali eskalaciju odnosa vlasti i opozicije, kao i zbivanja koja nisu toliko povezana sa nasilnim ekstremizmom. Zapažanja su iznosili i Srbi i Albanci. 36% posto građana smatra da se kosovske institucije efikasno bore protiv ekstremizma, 40% građana misli da je situacija na tom polju nepromjenjena“, kaže Vesa Kelmendi iz Kosovskog centra za sigurnosne studije.

Podaci Kosovskog centra za sigurnosne studije mogu poslužiti kao pokazatelj medijima na šta treba da se usredsrede kako bi doprineli većoj informisanosti o značaju suzbijanja ekstremističkih grupa.

Aleksandra Nićić, RTK2