U četiri regiona Kosova

Kosovska agencija za privatizaciju je izvršila odluku Posebne komore Vrhovnog suda za raspodjelu 20 posto sredstava dodjeljenih za kvalifikovane radnike određenih društvenih preduzeća, prenosi "Zëri.info".

"Nakon donošenja pravosnažne odluke od strane Posebne komore Vrhovnog suda o žalbama i prigovorima radnika ovih društvenih preduzeća, Agencija je pripremila potrebnu dokumentaciju za raspodjelu 20 posto sredstava dodjeljenih za kvalifikovane radnike i za druga 4 društvena preduzeća. Iznos sredstava koje će se podjeliti ovoga puta je 709.629 eura, a od ove raspodjele koristi će ukupno imati 3.014 radnika.

Iznos od 46.177 eura je podjeljen za 14 radnika DP "Metal Holding" koji se nalazi u regionu Prištine, 31.186 eura su podijeljeni za 7 radnika KB "Bashkimi" koji se nalazi u selu Zrze, u regionu Prizrena, fond od 563.961 euro podijeljen je za 2.027 radnika DP "Ferronikl", regija Drenas (Glogovac), dok je 48.305 eura podjeljeno na 835 radnika DP "Kombinat kože - obuće" u Peći", navodi se u saopštenju za javnost kojeg je poslala Kosovska agencija za privatizaciju.

U okviru postojećih procedura, transfer ovih sredstava se vrši na račun Saveza samostalnih sindikata Kosova (BSPK), u skladu sa 10.5 Uredbe br. 2003/13 (s izmjenama i dopunama), prenosi Zëri.info Ukupno je do sada Agencija podjelila preko 103 miliona eura za više od 43 hiljade zaposlenih i bivših zaposlenih u društvenim preduzećima.

U međuvremenu, Agencija je u procesu pripreme dokumentacije za raspodjelu 20 posto sredstava za kvalifikovane radnike drugih šest društvenih preduzeća, o čemu će radnici i javnost biti upoznata u narednom periodu.