Posljednja grupa od ukupno 865 vjernika sa Kosova je juče iz Prizrena otputovala da obavi svetu islamsku dužnost - hadž.

Ove godine iz prizrenske regije na hadž putuje 120 vjernika, a među njima i 30 Bošnjaka.
U organizaciji Islamske zajednice Kosova sa hadžijama je otputovalo i 37 vodiča i liječnička ekipa, koja će se brinuti o zdravstvenom stanju budućih hadžija.
Nekoliko stotina hiljada muslimana iz svih dijelova svijeta pristižu u Meku i Medinu kako bi obavili petu muslimansku dužnost – hadž.
Veliki broj muslimana je danas posjetio Kabu, sveti hram uoči obavljanja svete dužnosti hadža.
Mnogi su iskoristili jedinstvenu priliku, te uputili molitvu Bogu dok je u masi ljudi bio i veliki broj djece.
Po dolasku u Meku, hadžije inače obilaze Kabu. Nakon što obave molitvu u okolini Kabe, hadžije obavljaju umru. Najveće interesovanje hadžija izazvao je Hadžeru’l-Esved, crni i sjajni kamen Kabe, koji svi žele dotaknuti.
Hadžije nakon obavljanja ibadeta obilaze znamenitosti Meke.
Razlog zbog kojeg su vlasti Saudijske Arabije ove godine smanjile za 20 posto broj hadžija iz svih zemalja su radovi na proširenju harema Kabe, koji se sprovode velikom brzinom. Radnici rade 24 sata kako bi radovi bili završeni u najkraćem roku.
Očekuje se da će ove godine hadž obaviti oko tri miliona muslimana.