Obuhvata jačanje kapaciteta policije i tužilaštva

Projekat za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije "Tvining", koji finansira Evropska unija pokrenut je juče u Prištini. Ovaj projekat obuhvata jačanje kapaciteta policije i tužilaštva.

Tvining projekat vrijedan 1,8 miliona eura realizovaće eksperti iz Njemačke i Mađarske, koji će intenzivno raditi sa kosovskim kolegama u narednih 30 mjeseci.

Projekat će se usredsrediti na jačanje istražiteljskih kapaciteta Policije Kosova i kosovskih tužilaca kako bi se ostvario značajan napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, saopštila je Kancelarija EU na Kosovu.

Šef Kancelarije EU/Specijalni predstavnik EU, Samuel Žbogar, podvukao je da će projekat pomoći Policiji Kosova i tužilaštvima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i da će osnažiti Policijski inspektorat.

"Samo onda kada policija i tužilaštva rade zajedno, istražni rezultati će biti stabilni i moći će da se koriste na najbolji način koji će voditi do optužnica", rekao je Žbogar, naglašavajući da je još uvijek potreban napredak da bi Kosovo krenulo naprijed u evro-integracijama.

"U ovom ključnom trenutku za Kosovo kada su sve oči uprte u napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, pokušajmo da iskoristimo ekspertizu, da se angažujemo i da naučimo što je više moguće od iskustava tvining eksperata ovdje u ovom projektu", rekao je Žbogar.

Ministar unutrašnjih poslova Bajram Rexhepi je rekao da "ovaj projekat dolazi kao rezultat posvećenosti vlade Republike Kosova da ispuni svoje obaveze koje proizilaze iz procesa vizne liberalizacije i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što navodi da će Kosovo postići konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, i da će povećati koordinaciju između institucija koje djeluju u ovoj oblasti".

Ministarska za evropske integracije Vlora Çitaku je naglasila da građani Kosova ocjenjuju profesionalnost Policije Kosova i da se policija redovno kotira na visokom mjestu institucija u koje građani imaju povjerenje, ali je poznato da su ispred nas veliki izazovi.

"Iz tog razloga je kontinuirani razvoj kapaciteta i prioritet i obaveza, a da bi se osiguralo kontinuirano jačanje kapaciteta najvažnija je međuinstitucionalna, regionalna i međunarodna saradnja. Dakle, radimo na integrisanju bezbjednosnih struktura u međunarodnim organizacijama koje rade na suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije".