Kozmetička igra bez ikakvog sadržaja

Savez sindikata penzionera i starijih Kosova nije zadovoljan povećanjem od 25 posto njihovih penzija. Prema riječima predsjednika ovog Saveza, Rize Shala ovo povećanje predstavlja samo jednu minimalnu promjenu, bez ikakve konkretne koristi za ovu populaciju kosovskog društva. Prema njegovim riječima, 25 posto na 52 eura koliko je dato na ime penzije, biće samo 13 eura više od toga.

Penzioneri su izrazili nezadovoljstvo povećanjem penzija od 25 posto s obzirom da je ovo povećanje minimalno. Čak su rekli da se i objekti koji su njima namjenjeni zloupotrebljavaju. Preko Saveza sindikata penzionera i starijih Kosova oni su podnijeli nekoliko zahtjeva institucijama zemlje.

"Ovo je samo jedna vrsta kozmetičke igre koja nema nikakvog sadržaja. 25 posto na 52 eura koliko je dato na ime penzija, bez ukupnog iznosa kojeg imaju svi stariji iznosiće samo 13 eura", rekao je Riza Shala iz Saveza sindikata.

Predsjednik Upravnog odbora Saveza, Sylejman Metaj, izrazio je zabrinutost da se prostorije i izgrađeni objekti na Kosovu za potrebe penzionera koriste se za materijalnu korist, što, prema njegovim riječima, nije u skladu s odlukama koje određuju kako ih koristiti.

"Svi objekti izgrađeni uz doprinos svih penzionera jednostrano se koriste samo od strane udruženja penzionera, koje ima veoma malo članova, koje ima kancelarije širom Kosova, a sindikati koriste kancelarije koje sami plaćaju", rekao je Metaj.

Sindikalni Savez penzionera traži Zakon o penzionom i ivalidskom osiguranju, zatim traži da penziona šema bude ispunjena kategorizacijom penzija, traži određivanje penzionog statusa za sve vrste penzija koje će dostizati 50-60 posto prosječne plate randika na Kosovu, traži pravo učešća u sredstvima od privatizacije državne i društvene svojine.

Drugi zahtjev Saveza je da pitanje neisplaćenih penzija bude uvršteno u dijalog Kosovo-Srbija i da se iskoristi odluka Suda u Strazburu kao pravni dokaz kako bi se pomoglo ovoj kategoriji u ostvarivanju njihovih zakonskih prava.

Ove zahtjeve rukovodstvo Saveza je reklo da će predstaviti 7. aprila tokom sastanka na kojem su pozvani zamjenik premijera Hajredin Kuçi, ministar rada Nenad Rašić i ministar finansija Besim Beqaj.